รัฐบาลพอใจ ปชช.พร้อมใจร่วมสวดมนต์วันเสาร์ทั่วไทย

2020-11-08 22:20:49

รัฐบาลพอใจ ปชช.พร้อมใจร่วมสวดมนต์วันเสาร์ทั่วไทย

Advertisement

"อนุชา” ระบุรัฐบาลพอใจ ปชช.พร้อมใจร่วมสวดมนต์วันเสาร์ทั่วประเทศ คาดมีผู้สนใจเข้าร่วมมากขึ้น เชื่อคำสอนทางพระพุทธศาสนาช่วยให้สังคมสงบสุข

เมื่อวันที่ 8 พ.่ย. นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พ.ย. ที่ผ่านมา เป็นวันแรกที่รัฐบาลได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง โดยทุกจังหวัดได้พร้อมใจจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ เชื่อว่าหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาจะมีส่วนช่วยจรรโลงจิตใจ ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนได้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดพิธีที่ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับในพื้นที่ต่างจังหวัดให้ทางจังหวัดร่วมกับเจ้าคณะจังหวัด กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดศูนย์กลางของจังหวัดและอำเภอ หรือสถานที่ที่เห็นสมควร อาทิเช่นจ.สงขลา มีการจัดกิจกรรมตามอำเภอต่าง ๆ อาทิ ในพื้นที่ อ.เมืองสงขลา มีประชาชนชาวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง


จ.ปทุมธานี จัดพิธีที่วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยกำหนดจัดเป็นโครงการจิตอาสา วิถีธรรม : เข้าวัดวันเสาร์ ภายใต้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข มีพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ด้าน จ.สุรินทร์ จัดพิธีที่วัดศาลาลอย พระอารามหลวง มีพุทธศาสนิกชนชาวสุรินทร์ ร่วมสวดมนต์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์

ส่วน จ.ลำพูน จัดขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร โดยมีพระศรีธรรมโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

จ.เชียงใหม่ พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ พร้อมใจเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ที่พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพร้อมเพรียงกันในทุกวันเสาร์ จนถึงวันที่ 5 ธ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่วัดใกล้บ้าน ซี่งในพื้นที่ส่วนกลาง กำหนดจัด ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาค กำหนดจัดที่วัดประจำจังหวัดหรืออำเภอ หรือสถานที่ตามที่ทางจังหวัดเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตัวเอง ครอบครัว และประเทศชาติ