คาดพรรคเอ็นแอลดีชนะเลือกตั้งพม่าอีก

2020-11-08 09:15:33

คาดพรรคเอ็นแอลดีชนะเลือกตั้งพม่าอีก

Advertisement

ชาวเมียนมาที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งแห่งชาติครั้งใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ย. ท่ามกลางคาดการณ์ พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือ เอ็นแอลดี พรรครัฐบาลในปัจจุบัน ที่นำโดยนางออง ซาน ซูจี จะชนะได้จัดตั้งรัฐบาลอีกครั้ง แต่อาจจะได้ที่นั่งในรัฐสภาน้อยลง

คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติเมียนมา เผยว่า การเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ มีประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิประมาณ 37 ล้านคน แต่คาดว่าจะมีผู้ออกมาลงคะแนนน้อย เนื่องจากประเทศกำลังเผชิญกับการระบาดหนัก ของไวรัสโควิด-19

การเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ในปีพ.ศ. 2558 ชาวเมียนมามีความตื่นตัวในวงกว้าง เนื่องจากเป็นโอกาสที่จะยุติการปกครองของกองทัพนานกว่า 5 ทศวรรษ และพรรคเอ็นแอลดีภายใต้การนำของนางซูจี กวาดชัยชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย และเธอกลายเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศโดยพฤตินัย แม้ว่าตำแหน่งอย่างเป็นทางการคือ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เนื่องจากกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ที่เขียนร่างโดยกองทัพ กีดกันเธอรับตำแหน่งประธานาธิบดี
การเลือกตั้งครั้งนี้คาดกันว่าพรรคเอ็นแอลดีจะชนะอีก แต่อาจจะได้ที่นั่งในรัฐสภาน้อยลง จากหลายปัจจัย รวมถึงความนิยมน้อยลง ซึ่งนักวิเคราะห์ชี้ว่า เกิดจากการบริหารประเทศ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในหลายด้าน.