สมเด็จพระวันรัตนำสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก ร.9

2020-11-07 23:30:15

สมเด็จพระวันรัตนำสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก ร.9

Advertisement

เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ นำสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก ร.9 พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมคึกคัก


เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร  กทม. มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนนายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส รวมถึงพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธี


สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่จัดขึ้น เป็นไปตามมติของที่ประชุมมหาเถรสมาคม ที่กำหนดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการ นับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลใหญ่และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยกำหนดจัดทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย.2563 ถึงวันเสาร์ที่ 5 ธ.ค.2563 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งในส่วนกลางกำหนดจัด ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร  กททม. ส่วนภูมิภาคมอบหมายให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานกับเจ้าคณะจังหวัด กำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดและอำเภอเพื่อจัดพิธีตามสมควร