คพ.ตรวจน้ำผุดใกล้บ่อลักลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรม

2020-11-07 18:30:05

คพ.ตรวจน้ำผุดใกล้บ่อลักลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรม

Advertisement

คพ.ตรวจน้ำผุดใกล้บ่อลักลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรม อ.พนมสารคาม พบค่ากรดรุนแรง


เมื่อวันที่ 7 พ.ย. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 พ.ย.  คพ.โดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (สสภ.13 ) ชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และเครือข่ายภาคประชาชนอำเภอพนมสารคาม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น กรณีร้องเรียนพบน้ำต้องสงสัยผุดไหลจากชั้นดินบริเวณบ่อที่เคยมีการลักลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรม ที่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16 ณ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา


นายอรรถพล กล่าวว่า จากการตรวจสอบน้ำในบ่อดังกล่าวพบจุดที่มีน้ำไหลซึมออกมาจริง น้ำมีสีเขียว จากการตรวจวัดภาคสนามพบค่าความเป็นกรด-ด่าง  2.81 (กรดรุนแรง) ค่าการนำไฟฟ้า 18,610 โมโครซีเมนส์ต่อเซ็นติเมตร  และมีกลิ่นเหม็นฉุน (กลิ่นกรด) ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเป็นน้ำเสียเก่าที่ซึมอยู่ใต้ดินหรือน้ำเสียใหม่ที่ไหลมาจากทิศทางไหน จากที่ใด  ด้วยข้อจำกัดของอุปกรณ์ที่สามารถขุดได้ และชั้นดินที่แข็ง ซึ่งในสัปดาห์หน้าชลประทานฉะเชิงเทรา จะเร่งหาอุปกรณ์ขุดเจาะบ่อสังเกตการณ์ ลึก 5-6 เมตร ตลอดแนวถนนด้านเหนือบ่อ (ฝั่งที่อยู่ใกล้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม) ซึ่งมีพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำในบ่อดินปนเปื้อนและในอ่างเก็บน้ำโจนแห่งที่ 16 เพื่อตรวจพิสูจน์ทิศทางการไหลของน้ำต้องสงสัย เพื่อหาต้นตอที่ชัดเจน และ คพ.โดย สสภ.13 จะตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อสังเกตการณ์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสืบหาข้อเท็จจริงต่อไป และจะได้ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง