"เอมิเรตส์" ให้นักบินลาพัก "ฟรี" 1 ปี

2020-11-07 12:00:39

"เอมิเรตส์" ให้นักบินลาพัก "ฟรี" 1 ปี

Advertisement

เอมิเรตส์ สายการบินแห่งชาติ ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือ ยูเออี ร้องขอให้พนักงานนักบินในสังกัดบางส่วน ลาหยุดงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน เป็นเวลา 12 เดือน ส่วนหนึ่งของแผนลดค่าใช้จ่าย เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

อุตสาหกรรมการบินโดยสารทั่วโลก กำลังเผชิญกับวิกฤติครั้งเลวร้ายสุด หลังจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้สายการบินทั่วโลก ต้องระงับการบินให้บริการผู้โดยสารเกือบทั้งหมด และการปลดพนักงานเป็นหนึ่งในมาตรการที่สายการบินต่างๆ นำมาใช้ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางธุรกิจ

โฆษกหญิงบริษัทสายการบินเอมิเรตส์ เผยที่สำนักงานใหญ่ในเมืองดูไบ ยืนยันรายงานข่าว การเสนอให้นักบินบางส่วนลาพักนาน 12 เดือน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง และมีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะเรียกกลับเข้าทำงานตามปกติก่อนกำหนด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ฟื้นตัวของธุรกิจการบิน
พนักงานนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องของเอมิเรตส์ ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งหมายความว่า กลุ่มคนเหล่านี้ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชย หรือความช่วยเหลือใดๆ จากรัฐบาลยูเออี อย่างไรก็ตาม โฆษกหญิงฯ กล่าวว่า บริษัทจะยังคงให้ความช่วยเหลือด้านค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาล หากเจ็บป่วย รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่ระบุในสัญญาจ้าง ในระหว่างที่ลาพักงาน 12 เดือน.