กษัตริย์กัมพูชาเสด็จเยือนแผ่นดินใหญ่

2020-11-07 11:20:14

กษัตริย์กัมพูชาเสด็จเยือนแผ่นดินใหญ่

Advertisement

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยนางเผิง หลี่หยวน ภริยา ถวายการต้อนรับ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมด้วย สมเด็จพระราชินีนโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระพันปีหลวง พระราชมารดา ที่อาคารมหาศาลาประชาชน ในกรุงปักกิ่ง เมื่อวันศุกร์

สีกล่าวว่า ประเทศจีนให้คุณค่าอย่างสูง ต่อมิตรภาพอันลึกซึ้ง กับกษัตริย์แห่งกัมพูชา และพระราชมารดา และได้กราบขอบคุณ สำหรับจดหมายแสดงความห่วงใย และเงินบริจาคของทั้ง 2 พระองค์ หลังจากจีนเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19

ผู้นำจีนเรียกร้องต่อทั้ง 2 ฝ่าย ให้สานต่อการยกระดับ ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบครอบคลุม เพื่อความร่วมมือในระดับสูงขึ้นไปอีก
กษัตริย์สีหมุนีทรงตรัสตอบว่า พระองค์และพระพันปีหลวงขอขอบคุณ ต่อการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ของสีและภริยา และรู้สึกซาบซึ้งในความสัมพันธ์สนิทแนบแน่น ระหว่างประชาชนชาวจีน กับประชาชนชาวกัมพูชา พระองค์หวังว่าจีนจะบรรลุเป้าหมายใหม่ ในการพัฒนาประเทศสู่ความยิ่งใหญ่ ภายใต้การนำของท่านสี จิ้นผิง

สมเด็จพระพันปีหลวง ตรัสว่า พระองค์และพระสวามี กษัตริย์นโรดม สีหนุ เป็นเพื่อที่ดีและซื่อสัตย์ของชาวจีน ตลอดช่วงเวลากว่า 60 ปี พระองค์เสด็จเยือนจีนหลายครั้งมาก และทุกครั้งที่เยือน ทรงสังเกตเห็นว่า ประเทศจีนมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมาก.