รมว.ท่องเที่ยวฯ เปิดงาน "ล่องเรือ ดูนก บึงบอระเพ็ด”

2020-11-07 09:25:07

รมว.ท่องเที่ยวฯ เปิดงาน "ล่องเรือ ดูนก บึงบอระเพ็ด”

Advertisement

รมว.ท่องเที่ยวฯ เปิดงาน "ล่องเรือ ดูนก บึงบอระเพ็ด”ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครสวรรค์ ฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว จัดขึ้นระหว่างเดือน พ.ย. 2563 - ม.ค. 2564


เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่ผ่านมา นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ  รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการเปิดงาน "ล่องเรือ ดูนก บึงบอระเพ็ด" ณ จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวจะมีนกอพยพเข้ามาอาศัยในบริเวณนี้อย่างมากมาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเดือน พ.ย. 2563 - ม.ค. 2564 ซึ่งมีอากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การท่องเที่ยว มีกิจกรรมสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม เช่น กิจกรรมเย็นดูดาว เช้าดูนก กิจกรรมวันรักษ์บึงบอระเพ็ด เทศกาลกินปลาบึงบอระเพ็ด กิจกรรมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ได้แก่ การล่องเรือชมความงามของบึงบอระเพ็ด การดูนกประจำถิ่น นกอพยพ การชมทุ่งบัวแดง และชมวิถีชีวิตชาวประมง เป็นต้น


ทั้งนี้ ได้มอบตราสัญลักษณ์โครงการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and  Health Administration :SHA) ให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 20 ราย