"แทนคุณ"​ ขอผู้บริหาร รร. เปิดพื้นที่รับข้อเสนอ​​นักเรียนเลว

2020-11-06 19:00:13

"แทนคุณ"​ ขอผู้บริหาร รร. เปิดพื้นที่รับข้อเสนอ​​นักเรียนเลว

Advertisement

"แทนคุณ"​ ขอร้องผู้บริหาร รร. เปิดพื้นที่​ปลอด​ภัย​รับข้อเสนอ​กลุ่ม​นักเรียนเลวไปแก้ไข​

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. นายแทนคุณ จิตต์อิสระ คณะที่ปรึกษา​ รมช.​ศึกษา​ธิการ กล่าวว่า  ขอร้องผู้บริหาร​โรงเรียน​ต่างๆ​ เปิด​พื้นที่​ปลอด​ภัย​ในโรงเรียน​รับข้อเสนอ​กลุ่ม​นักเรียนเลวไปแก้ไข​เท่าที่ตนได้ติดตา​ม​ ประเด็น​ข้อเรียกร้อง​สาธารณะ​ของน้องๆมาโดยตลอด​ ยอมรับ​ว่าในช่วงที่ผ่านมา​ พบว่ากลุ่มนักเรียน​เลวเป็น​กลุ่มเยาวชน​ที่เป็นตัวแทนของนักเรียนที่มีสติปัญญาและความมุ่งมั่น​ตั้งใจ​ดี ทำการบ้าน​ในการเรียกร้องมาอย่างดี​ จนตกผลึก​ อาจกล่าวได้ว่าเป็นชุดข้อเสนอที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง​ที่ดีขึ้น​ มีเหตุผล​มีประเด็น​น่าสนใจ​ทั้งในการปฏิรูป​ระบบการศึกษา​ ทั้งเรื่องเนื้อหา​ที่เรียนกับเนื้อหาที่สอบต้องสอดคล้อง​กัน​ โดยที่ไม่ต้องเรียนเสริม​พิเศษ​ เรื่อง​เสรีภาพ​ในการลดความเหลื่อมล้ำทั้งเรื่องเครื่อง​แบบ​ เรื่องทรงผม​ การแก้ไขกฎระเบียบล้าหลัง ตนจึงอยากขอร้อง​ให้ทางกระทรวง​ศึกษา​โปรดรับฟังเสียงของน้องๆ​ เพื่อนำไปสู่​การแก้ปัญหา​อย่างเป็นระบบ​โดยอาจจะ​เริ่ม​จากโรงเรียน​ที่น้องๆสังกัด​ โปรดเปิดพื้นที่ปลอด​ภัย​ให้นักเรียน​ได้​สื่อสารกับผู้บริหาร​ได้ตรงไปตรงมาโดยไม่มีความผิดใดๆ​ รวมทั้ง​ควรเปิดโอกาส​ให้น้องๆได้มีส่วนร่วม​ในแก้ปัญหา​ที่น้องๆเรียก​ร้องเพื่อเป็​นการใช้พลังและทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลง​ในโลกยุค​ใหม่ในการวางแผนออกแบบอนาคต​ทางการศึกษา​ของน้องๆด้วย​ตัวเอง อันจะเป็น​การเรียน​รู้​และได้ประสบการณ์​ในสร้างอนาคต​ที่ดีกว่าของน้อง​ๆ​ และเป็​นการแก้ปัญหา​ที่ตรงจุด​ คือ​ การแก้ไขปัญหา​ของนักเรียน​ โดยนักเรียน​เพื่อนักเรียน​ โดยต้องยอมรับ​ว่าระบบการศึกษา​ไทยยังมีช่องว่าง​ระหว่างการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร​ผู้มีอำน​าจ​กับน้องๆนักเรียน​

"ดังนั้น​จากนี้ไปถ้าผู้บริหาร​เปิดใจ​ ให้น้องเป็นส่วนสำคัญของระบบที่พวกเขาควรมี​พื้นที่ปลอดภัย ในการทำงานร่วมกันกับผู้บริหารโรงเรียน​ จะทำให้นักเรียน​อีกจำนวนมากได้อานิสงส์​จากการเปิดใจ​เปิดพื้นที่เปิดประเด็น​และแก้ไขปัญ​หาร่วมกัน​ โดยตนเชื่อมั่นว่าจะช่วยคลี่คลาย​สถานการณ์​การชุมนุมที่พ่วงประเด็นเหล่านี้​เข้าไปด้วยออกจากประเด็นอื่นๆ​ และทำให้น้องๆมีความสุข​ที่มีคนรับฟังและเข้าใจ​น้องๆได้"นายแทนคุณ กล่าว