"NEW 18"รับโล่รางวัลเกียรติยศ"ตาชั่งทอง"

2020-11-06 18:30:48

"NEW 18"รับโล่รางวัลเกียรติยศ"ตาชั่งทอง"

Advertisement

"NEW 18" รับโล่รางวัลเกียรติยศ "ตาชั่งทอง" สาขา ให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน


เมื่อวันที่ 6 พ.ย. น.ส.ตะวันรุ่ง เตี๋ยประดิษฐ์ ผู้ประกาศ NEW18 เป็นตัวแทนสถานีโทรทัศน์ NEW18 และรายการข่าวค่ำ เข้ารับประทานโล่รางวัลเกียรติยศ "ตาชั่งทอง" (บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี) ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 9) สาขา ให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน โดยเป็นรางวัลที่ได้รับการคัดเลือกจากประธานสหพันธ์กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (สกท.) ที่เล็งเห็นถึงการผลิตรายการที่มีคุณภาพ น้ำดีต่อสังคม