"สุริยะ"ลุยแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ หนุนตัดสดลด PM 2.5

2020-11-06 15:20:28

"สุริยะ"ลุยแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ หนุนตัดสดลด PM 2.5

Advertisement

"สุริยะ"  ควง "สรวุฒิ" ลงพื้นที่ภาคตะวันออก สั่งลุยแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ หนุนตัดอ้อยสดเต็มสูบ พร้อมดันโครงการเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้า ครม. ลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ ลด PM 2.5

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์  ส.ส.ชลบุรี  เขต 4 รองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)   และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมเดินทางมาตรวจเยี่ยม รับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องเกษตรกร และเป็นประธานการประชุมสมาคมเพื่อเกษตรกรภาคตะวันออก จ.ชลบุรี ณ หอประชุมใหญ่สมาคมเพื่อเกษตรกรภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้แทนสมาคมเพื่อเกษตรกรภาคตะวันออก กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ รอต้อนรับ


นายสุริยะ กล่าวภายหลังจากพบปะพี่น้องเกษตรกร ว่า สำหรับนโยบายให้โรงงานรับอ้อยไฟไหม้ไม่เกินร้อยละ 50 ต่อวัน และการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตเฉพาะชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดในฤดูการผลิตปี 2562/2563 นั้นนายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์  ส.ส.ชลบุรี รองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ มีบทบาทสำคัญในการดำเนินโครงการนโยบายดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ส่งผลให้ปริมาณอ้อยไฟไหม้ในฤดูการ ผลิตปี 2562/2563 ลดลงโดยมีปริมาณอ้อยไฟไหม้ 37.18 ล้านตัน ทำให้ประเทศไทยสามารถลดพื้นที่การเผาอ้อยได้ถึง 1.2 ล้านไร่

นายสุริยะ กล่าวต่อว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เตรียม 3 มาตรการส่งเสริมตัดอ้อยสด เพื่อ ดังนี้ ดังนี้ 1.ส่งเสริมให้ราคาอ้อยสดสูงกว่าอ้อยไฟไหม้ เพื่อลดอ้อยไฟไหม้เหลือร้อยละ20 2.ให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย จัดหาเครื่องสางใบอ้อย ให้กับชาวไร่อ้อยสมาชิกกลุ่มเรียนรู้พัฒนาด้านอ้อยยืม จำนวน 112 เครื่อง โดยสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริม อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายภาคที่ 1-4  และ 3.คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายมีมติให้ความเห็นชอบหักเงินชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยไฟไหม้ในอัตราตันละ 30 บาทจ่ายคืนให้กับชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีทุกรายเต็มจำนวนโดยคิดแยกเป็นรายโรงและมี นโยบายที่จะผลักดันโครงการเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด จูงใจให้ชาวไร่อ้อยหันมาตัดอ้อยสดก่อนส่งโรงงาน เพื่อลดฝุ่น PM 2.5โดยจะนำเสนอ ครม.เพื่อกำหนดกรอบ วงเงินการช่วยเหลือต่อไป


“สำหรับแนวโน้มราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิตปี 2563/2564 คาดการณ์ว่าราคาอ้อยขั้นต้น ไม่ต่ำกว่า 800 บาทต/ตันอ้อย ซึ่งมีราคาสูงกว่าฤดูการผลิตที่แล้วแน่นอน นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้จัดทำระบบจดทะเบียนชาวไร่อ้อยแบบดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนชาวไร่อ้อยเพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ก็สามารถจดทะเบียนชาวไร่อ้อยได้ภายใน 10 นาที ทั้งนี้ระบบดังกล่าวจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ พร้อมใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2565” นายสุริยะ กล่าว