เพจดังโพสต์ภาพเอ็กซเรย์ปอดเด็กติดเชื้อ RSV เตือนวิธีป้องกัน

2020-11-06 15:10:38

เพจดังโพสต์ภาพเอ็กซเรย์ปอดเด็กติดเชื้อ RSV เตือนวิธีป้องกัน

Advertisement

เพจ infectious ง่ายนิดเดียว โพสต์ภาพฟิล์มเอ็กซเรย์ปอดเด็กที่ติดเชื้อ RSV   ชี้รักษาตามอาการ ไม่มียา เตือนล้างมือ สวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง งดไปแหล่งคนเยอะ ทำความสะอาดของเล่น ผู้ใหญ่หรือเด็กป่วยงดเล่น จูบ หอม กับคนปกติ

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. เพจ infectious ง่ายนิดเดียว โพสต์ภาพข้อความระบุว่า รวมฟิล์มปอดเด็กที่ติดเชื้อ RSV 10 คน ที่แอดมิด วินิจฉัยหลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ Fact RSV1)มาด้วยอาการ ไข้ ไอ เสมหะ หอบเหนื่อย มีอาการน้อยถึงรุนแรง 2)มักพบในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ยิ่งอายุน้อยยิ่งรุนแรง กลุ่มเสี่ยง คือ อายุน้อย มีโรคประจำตัวปอดหรือหัวใจ คลอดก่อนกำหนด 3)การวินิจฉัย อาการและอาการแสดงป้ายเสมหะ หาเชื้อ 4)ไม่มียารักษา 5)การรักษาตามอาการ พ่นยา ดูดเสมหะ ให้ออกซิเจน 6)ไม่มีวัคซีนป้องกัน 7)การพยากรณ์โรคปอดบวม ปอดอัปเสบ ใช้เวลารักษา 3-7 วันกรณีไม่รุนแรง ถ้ารุนแรงอาจใช้เวลา 10-21 วัน 8)การป้องกัน ล้างมือ สวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง งดไปแหล่งคนเยอะ ทำความสะอาดของเล่น ผู้ใหญ่หรือเด็กป่วยงดเล่น จูบ หอม กับคนปกติ

ขอบคุณเพจ infectious ง่ายนิดเดียว