"จุรินทร์"เปิดมหกรรมการเงินเชียงใหม่

2020-11-06 15:30:32

"จุรินทร์"เปิดมหกรรมการเงินเชียงใหม่

Advertisement

"จุรินทร์"เปิดมหกรรมการเงินเชียงใหม่  ครั้งที่ 15 "MONEY EXPO" มั่นใจ GDP ภาคเหนือและประเทศโตต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่ จ.เชียงใหม่  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมการเงินเชียงใหม่ คร้ังที่ 15 MONEY EXPO CHIANGMAI 2020 ณ เวทีพิธีเปิดเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ร่วมด้วย


นายจุรินทร์ กล่าวว่า สำหรับงานนี้วารสารการเงินธนาคารได้จัดขึ้นในวันนี้ ภายใต้แนวคิด “Wealth Being” เปิดโอกาสให้นักธุรกิจ SME และ Micro SME ของภาคเหนือ รวมทั้งเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลาย สามารถเลือกเครื่องมือทางการเงินการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อการลงทุนขยายกิจการและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน


"มั่นใจว่างานนี้จะส่งผลให้ GDP ของประเทศและภาคเหนือมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญงาน  MONEY EXPO CHAINGMAI ครั้งนี้มีการให้ความรู้ทางการเงิน นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุน ต่อผู้ที่สนใจและผู้เข้าร่วมงานส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถวางแผนบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการประกอบธุรกิจต่อไป ขอชื่นชมวารสารการเงินธนาคาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้จัดงานมหกรรมการเงินนี้ขึ้น" นายจุรินทร์ กล่าว