"บิ๊กป้อม"กำชับ มท. ปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

2020-11-06 11:10:23

"บิ๊กป้อม"กำชับ มท. ปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

Advertisement

"บิ๊กป้อม"มอบนโยบาย มท. ปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.  พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู่้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า วันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทย ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.)  โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับ

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวมอบนโยบาย ต่อ รมว.มหาดไทย  และผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้ง ผวจ.ทั่วประเทศ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล สรุปว่า มท.ถือเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกหลักของรัฐบาลในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของพี่น้องประชาชน อย่างแท้จริง นับตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบัน พร้อมได้กำชับ มท. ต้องให้ความสำคัญกับ การปกป้องเทิดทูน ต่อสถาบันหลักของชาติ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ ให้ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของจิตอาสา และสนับสนุนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานในระดับจังหวัด และอำเภอ อย่างต่อเนื่อง เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในระดับพื้นที่ หลังสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้แนวคิด "ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน" ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชนและการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ต้องเร่งแก้ไขปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำ ด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูล การพัฒนาคนแบบชี้เป้าหรือระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ บูรณาการหน่วยงานเพื่อเตรียมรับมือกับ สาธารณภัยต่างๆ เช่นอุทกภัย ภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 ขับเคลื่อนบทบาทของศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดและอำเภอ อย่างต่อเนื่อง จริงจัง


พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ ผวจ.และนายอำเภอทั่วประเทศ ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ อย่างเด็ดขาด รวมทั้ง ขอให้มีการประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของรัฐบาล เพื่อสร้างความเข้าใจและป้องกันไม่ให้เกิดข่าวปลอม หรือเฟกนิวส์ ด้วย