จีนออกธนบัตรใหม่ชนิด 5 หยวน

2020-11-06 10:15:13

จีนออกธนบัตรใหม่ชนิด 5 หยวน

Advertisement

ธนาคารกลางจีน เริ่มนำธนบัตรเงินหยวนรุ่นใหม่ ชนิด 5 หยวน รุ่นปี พ.ศ. 2563 ออกหมุนเวียนในท้องตลาด เมื่อวันพฤหัสบดี (5 พ.ย.) นับเป็นอันเสร็จสิ้นการปรับปรุง สกุลเงินเหรินหมินปี้ หรือเงินหยวน ครั้งที่ 5

ธนบัตร 5 หยวนแบบใหม่ เปลี่ยนแปลงรูปโฉม และเพิ่มเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลง ธนาคารประชาชนจีน หรือ พีบีโอซี (People's Bank of China : PBOC) ซึ่งเป็นธนาคารกลาง จะยังคงอนุญาตให้ประชาชนใช้ธนบัตร 5 หยวนรุ่นเก่า ต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง ในระยะเปลี่ยนผ่าน ก่อนจะเรียกเก็บคืนเข้าคลัง

การนำธนบัตรชนิด 5 หยวนแบบใหม่ ออกหมุนเวียน มีขึ้นหลังการออกหมุนเวียนธนบัตรแบบปรับปรุงใหม่ ชุดที่ 5 ในปี 2562 ชนิด 50 หยวน 20 หยวน 10 หยวน และ 1 หยวน รวมทั้งเงินเหรียญชนิด 0.5 หยวน และ 0.1 หยวน
เงินหยวนปรับปรุงครั้งที่ 5 ทั้งชนิดธนบัตรและเงินเหรียญ เริ่มนำออกหมุนเวียนในท้องตลาด เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542