กกต.เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง อบจ.ผ่าน"ตาสับปะรด"

2020-11-05 18:40:33

กกต.เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง อบจ.ผ่าน"ตาสับปะรด"

Advertisement

กกต.เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง อบจ.ผ่านแอพพลิเคชั่น "ตาสับปะรด"  พร้อมอำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านแอพพลิเคชั่น SMART VOTE

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายก อบจ. โดยมีการรับสมัครเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 2-6  พ.ย. 2563 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.   นับเป็นการเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิก อบจ. ครั้งแรกในรอบ 6 ปี

สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีจังหวัดละ 1 แห่ง มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด โครงสร้างการบริหารประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นฝ่ายบริหาร และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี   แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ ในกรณีดำรงตำแหน่งไม่ครบ 4 ปีก็ให้ถือว่าเป็น 1 วาระ และเมื่อได้ดำรงตำแหน่ง 2 วาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันพ้นตำแหน่ง

ทั้งนี้สำนักงาน กกต. ได้จัดแอพพลิเคชัน ฉลาดเลือก (SMART VOTE) ให้เป็นที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหมด โดยเผยแพร่ให้กับประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งเนื้อหาของแอพพลิเคชั่นมีข้อมูลที่ทำความเข้าใจง่าย ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ได้แก่ กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น  ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ข้อมูลการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  และความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ได้แก่ ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง สาระน่ารู้การเลือกตั้ง ข้อมูลพรรคการเมือง ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรณีการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง และอื่นๆ

นอกจากนี้ แอพพลิเคชัน ฉลาดเลือก (SMART VOTE) ยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการตรวจสอบการไปใช้สิทธิลงคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งได้ง่ายมากขึ้น โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ฉลาดเลือก (SMART VOTE) ได้ใน App store สำหรับระบบ ios และ Play store สำหรับ ระบบ Andriod หรือผ่านทาง QR code


ขณะเดียวกันสำนักงาน กกต.ได้จัดทำแอพพลิเคชั่น ตาสับปะรด  เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรายงานสถานการณ์ เมื่อมีการพบเห็นการทุจริต และ การกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง หรือรายงานสถานการณ์ทั่วไปที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยผู้ใช้งานสามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้ง ข้อความ ภาพ เสียง หรือวิดีโอ ผ่านทางแอพพลิเคชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.รายงานสถานการณ์ทั่วไป แจ้งข่าวทุจริตการออกเสียง

2.เพิ่มช่องทางในการรายงานสถานการณ์ แจ้งข่าวการทุจริต

3.เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องปรามการทุจริต 


Download ได้ที่นี่ :

ระบบแอนดรอยด์ : https://play.google.com/store/apps/details?id=ect.pineapple&hl=th

ระบบ iOS : https://apps.apple.com/th/app/id1060014842?l=th

ขอบคุณข้อมูลจาก กกต.