กกพ.ประกาศทุบค่า FT เริ่มปี 64 ช่วยค่าไฟฟ้าถูกลง

2020-11-05 17:35:02

กกพ.ประกาศทุบค่า FT เริ่มปี 64 ช่วยค่าไฟฟ้าถูกลง

Advertisement

กกพ. ประกาศทุบค่า FT เป็นของขวัญปีใหม่ให้ "คนไทย" จ่ายค่าไฟถูกลง เหลือหน่วยละ 3.61 บาทเมื่อวันที่ 5 พ.ย. นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ในฐานะโฆษก กกพ. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมา กกพ.มีมติให้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่าเอฟที สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย.2564 เหลือ -15.32 สตางค์ต่อหน่วย ลดลงจากการเรียกเก็บงวดก่อนหน้านี้ -12.43 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจะจ่ายค่าไฟฟ้าถูกลงอีก 2.89 สตางค์ต่อหน่วย หรือเหลือหน่วยละ 3.61 บาท อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ กกพ.ได้บริหารจัดการและตรึงค่าเอฟที เพื่อบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง และถึงแม้ว่าราคาก๊าซธรรมชาติจะมีแนวโน้มสูงขึ้น เพราะมีความต้องการก๊าซธรรมชาติของตลาดโลกที่สูงขึ้น แต่การนำเข้า LNG Spot ซึ่งมีราคาถูกกว่าราคาก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเข้ามาทดแทน ทำให้ราคา Pool Gas ที่นำไปผลิตไฟฟ้ามีราคาถูกลง จึงนำไปสู่การลดค่าเอฟที เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนทั่วประเทศ