พปชร. ยันหนุนตั้ง คกก.สมานฉันท์

2020-11-05 12:49:07

พปชร. ยันหนุนตั้ง คกก.สมานฉันท์

Advertisement

พปชร. ยันหนุนตั้ง คกก.สมานฉันท์ แจงความคิดเห็น ส.ส. บางท่าน ไม่ใช่แนวทางพรรค

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. น.ส. พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส. กทม. เขต2 โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชรง)   ยืนยันว่า พรรคพร้อมสนับสนุนแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ เพื่อเดินหน้าฝ่าวิกฤตชาติ ด้วยกลไกรัฐสภา โดย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภา ได้มอบหมายให้สถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้ออกแบบโครงสร้าง เสนอต่อรัฐสภา ส่วนความเห็น ที่หลากหลายของ ส.ส. ของพรรคนั้น ถือเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว ไม่ได้เป็นมติ หรือแนวทางของพรรคแต่อย่างใด เพราะพรรค ยึดหลักเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก แต่แนวทางของพรรค ยืนยันเป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ คือมุ่งหวังให้เกิดความปรองดอง และความสมานฉันท์ของคนทั้งชาติเป็นหลัก