เต่ามะเฟืองวางไข่รังที่ 2 ใกล้รังแรก เจ้าหน้าที่เร่งขุดย้าย

2020-11-05 10:25:14

เต่ามะเฟืองวางไข่รังที่ 2 ใกล้รังแรก เจ้าหน้าที่เร่งขุดย้าย

Advertisement

เจ้าหน้าที่ขุดย้ายไข่เต่ามะเฟืองรังที่ 2 ของฤดูกาลวางไข่ใกล้รังแรก พบไข่ดี 121 ฟอง ไข่ลม 30 ฟอง

วันที่ 5 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9 , 10 และ 11 ได้ร่วมกันทำการขุดย้ายไข่เต่ามะเฟืองรังที่ 2 หลังจากพบว่ามี แม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ บริเวณชายหาดบางขวัญ หมู่ 7 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางชาวบ้านได้พบเต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ที่บริเวณดังกล่าว ส่วนรังที่ 2 ห่างจากหลุมไข่รังแรกระยะทางประมาณ 100 เมตร โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ขุดย้ายไข่เต่ามะเฟืองรังที่ 2 นำไปฟักในคอกกั้นไข่เต่ามะเฟืองรังที่ 1 ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน ตามคำแนะนำของ ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผอ.ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เนื่องจากตำแหน่งที่วางไข่อยู่ในแนวระดับน้ำทะเลท่วมถึง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการฟักของไข่เต่ามะเฟือง

ทั้งนี้ จากผลการขุดและย้ายหลุมฟัก พบว่ามีไข่ดีจำนวน 121 ฟอง ไข่ลม จำนวน 30 ฟอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 151 ฟอง หลังจากนี้ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ จ.พังงา จะได้เฝ้าดูแลการฟักไข่ของเต่ามะเฟืองทั้ง 2 รัง ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อให้มีอัตราการฟักสูงและสามารถปล่อยลูกเต่าลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยต่อไป