“ราเมศ”ชี้ทุกฝ่ายมีกำแพงสมานฉันท์ไม่เกิด

2020-11-05 08:51:39

“ราเมศ”ชี้ทุกฝ่ายมีกำแพงสมานฉันท์ไม่เกิด

Advertisement

“ราเมศ”ชี้ทุกฝ่ายมีกำแพง สมานฉันท์ไม่เกิด แนะลดการใช้วาจาที่จะนำไปสู่ความขัดแย้ง

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) กล่าวถึงกระแสการวิพากษ์วิจารณ์การตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพูดคุย เรื่องโครงสร้างรูปแบบของคณะกรรมการสมานฉันท์ ความเห็นของทุกฝ่ายต่อการเริ่มต้นในจุดนี้เป็นเรื่องที่สำคัญว่าจะกำหนดให้เป็นแบบใด เชื่อว่าสถาบันพระปกเกล้ารับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อกำหนดให้ดีที่สุด ต่อมาเรื่องตัวบุคคล ก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญ การที่ประธานรัฐสภา ได้มีแนวคิดที่จะให้มีอดีตนายกรัฐมนตรี อดีตประธานรัฐสภา ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพื่อมาทำหน้าที่ ไม่อยากให้ทุกฝ่ายมีกำแพงออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง การสมานฉันท์ควรเริ่มต้นจากการช่วยกันคิดที่ดี ลดการใช้วาจาที่จะนำไปสู่ความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใด ทุกฝ่ายควรตั้งต้น คิดเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ ถ้าคิดแต่เพื่อประโยชน์ของฝ่ายตน ไม่มีทางที่จะเกิดสมานฉันท์

นายราเมศ กล่าวต่อว่า กรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศตัวไม่เข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ เชื่อว่าหากเห็นโครงสร้างและรูปแบบ และมีการพูดคุยกันอาจจะเข้ามาร่วมก็เป็นได้