"อังคณา-อัญชนา" ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 5 ล้าน สำนักนายกฯ - ทบ.

2020-11-04 23:10:12

"อังคณา-อัญชนา" ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 5 ล้าน สำนักนายกฯ - ทบ.

Advertisement

"อังคณา-อัญชนา" ฟ้องศาลแพ่ง เรียกค่าเสียหาย 5 ล้าน สำนักนายกฯ - ทบ.  อ้างเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนกล่าวหาผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทางโลกออนไลน์ 

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ที่ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก นางอังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พร้อมด้วย น.ส.อัญชนา หีมมิหน๊ะ อดีตอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจังหวัดชายแดนใต้และทนายความ ได้ยื่นฟ้องสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  และ กองทัพบก โดยอ้างว่า มีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนกล่าวหา ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทางโลกออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์แห่งหนึ่ง  โดยได้ปรากฏข้อเท็จจริงในเอกสารที่ กอ.รมน.เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สภาผู้แทนราษฎร และได้ถูกนำมาประกอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาในวลาต่อมา ซึ่งในภายหลังตัวแทนของ กอ.รมน. ได้แถลงข่าวยอมรับว่า เว็บไซด์ดังกล่าวเป็นเว็บไซด์ของ กอ.รมน.  โดยในคำฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกัน หรือ แทนกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นางอังคณา  3 ล้านบาท และให้ น.ส.อัญชนา 2 ล้านบาท รวม 5 ล้านบาท 

นางอังคณา อ้างว่า ที่ผ่านมาได้แจ้งความกับพนักงานสอบสวน บก.ปอท.)ไปแล้ว 3 ครั้งแต่ไม่มีความคืบหน้าจึงขอใช้สิทธิทางศาลแท็กที่เกี่ยวข้อง