“เสรีพิศุทธ์” ค้านอดีตนายกฯนั่ง คกก.สมานฉันท์

2020-11-04 22:35:34

“เสรีพิศุทธ์” ค้านอดีตนายกฯนั่ง คกก.สมานฉันท์

Advertisement

“เสรีพิศุทธ์” ชี้รูปแบบ คกก.สมานฉันท์ของสถาบันพระปกเกล้ายังไม่เป็นธรรม ค้านอดีตนายกฯเป็นกรรมการ

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ที่รัฐสภา  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวถึงการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์หาทางออกประเทศ ว่า เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว เพราะตนเคยเสนอไปแล้วในที่ประชุมสภาฯ ว่าควรเปิดพื้นที่ เพื่อให้ผู้ชุมนุมได้แสดงความคิดเห็นในการหาทางออกร่วมกัน แต่รูปแบบที่สถาบันพระปกเกล้าออกแบบมายังไม่เป็นธรรม โดยตนไม่เห็นด้วยกับการให้อดีตนายกฯ ซึ่งเป็นคนของพรรคเมืองเข้ามาเป็นกรรมการ เพราะเป็นคนของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ควรหาคนเป็นกลางจริงๆ และควรให้มีคู่ขัดแย้งทั้ง 2 ฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมเป็นกรรมการอย่างเสมอภาคกัน เช่น นายชวน หลีกภัย แม้เป็นประธานรัฐสภา แต่ก็เป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์ถ้าการตั้งคณะกรรมการไม่เป็นธรรม ความสมานฉันท์ก็ไม่เกิดขึ้น