“อนุชา”คาด ธ.ค. แผนปฏิรูปประเทศเข้ารัฐสภา

2020-11-04 19:00:54

“อนุชา”คาด ธ.ค. แผนปฏิรูปประเทศเข้ารัฐสภา

Advertisement

“อนุชา”ชี้แจงสภาฯ คาด ธ.ค. แผนปฏิรูปประเทศเข้ารัฐสภา

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รอบเดือน เม.ย. – มิ.ย. 2563 ทั้งนี้ นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า แผนการปฏิรูปประเทศคืบหน้าไม่มากเพราะอยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ครบจำนวน มีการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่อีก 2 คณะ คือ คณะกรรมการปฏิรูปด้านการศึกษา และคณะกรรมการปฏิรูปด้านกีฬา นอกจากนั้นคณะกรรมการปฏิรูปยังปรับปรุงแผนงาน โดยล่าสุดผ่านที่ประชุมประธานคณะกรรมการปฏิรูปแล้ว และส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา เบื้องต้นคาดว่าเดือน ธ.ค.จะนำเสนอให้รัฐสภารับทราบได้

นายอนุชา กล่าวด้วยว่า สำหรับความคืบหน้าของงานปฏิรูปด้านการเมืองนั้น การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นฉลาดเลือก หรือ Smart Vote ล่าสุดอยู่ระหว่างการเติมข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส่วนด้านกฎหมาย ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ เสนอชื่อกฎหมาย พ.ศ.... ให้กับรัฐสภาพิจารณา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศในที่ประชุมสภาฯ นั้น ส.ส.ยังมีการอภิปรายเสนอแนะถึงการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปด้วยว่า ควรเสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อเร่งรัดงานปฏิรูปการศึกษา ขณะที่ด้านกฎหมายนั้น ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและการกระจายอำนาจด้วย