รมว.ทส. เปิดศูนย์แก้มลพิษทางอากาศพร้อมรับ PM2.5

2020-11-04 18:50:38

รมว.ทส. เปิดศูนย์แก้มลพิษทางอากาศพร้อมรับ PM2.5

Advertisement

รมว.ทส. เปิดศูนย์การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเตรียมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงวิกฤตเมื่อวันที่ 4 พ.ย. นายวราวุธ ศิลปอาชา  รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ พร้อมทั้งแถลงข่าวการดำเนินงานของศูนย์ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส.เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


นายวราวุธ เปิดเผยว่า ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เป็นกลไกหนึ่งภายใต้คณะอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่มีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังรวบรวมข้อมูลของเครือข่ายจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ตรวจวัดตามวิธีมาตรฐานและรายงานสู่สาธารณะ ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปริมาณการจราจรสภาพอุตุนิยมวิทยา คุณภาพอากาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิกัดจุดความร้อนในพื้นที่ป่า การประเมินและรายงานปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เชิงพื้นที่โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม เป็นต้น การแจ้งเตือนประชาชน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพยากรณ์ล่วงหน้า 3 วัน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อมและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” ในรูปแบบ War Room ซึ่งเมื่อเกิดสถานการณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการยกระดับการดำเนินงานอย่างเข้มงวด เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว  ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ยังคงรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ "ภายใต้แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ " อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาสถานการณ์ ฝุ่นละอองให้กลับสู่ปกติ โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ Real Time ได้ทางเว็บไซต์ air4thai.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ http://bangkokairquality.com