ศาล รธน.นัดชี้ปม "บิ๊กตู่"อยู่บ้านหลวง 2 ธ.ค.

2020-11-04 15:25:42

ศาล รธน.นัดชี้ปม "บิ๊กตู่"อยู่บ้านหลวง 2 ธ.ค.

Advertisement


ศาล รธน. นัด 2 ธ.ค.วินิจฉัยปม “บิ๊กตู่” อยู่บ้านพักทหาร 

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาพิจารณาคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5) และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) หรือไม่ ซึ่ง ผลการพิจรณา ศาลอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวน และกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในวันพุธที่ 2 ธ.ค. เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพิจารณาคดี ชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีนี้ สืบเนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม อาศัยบ้านพักของข้าราชการทหาร ภายในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1 รอ.) ซึ่งอาจเป็นการกระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ถือเป็นการจงใจไม่ทำตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 (3) คือการขัดกันของผลประโยชน์ ถือเป็นการรับประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐหรือไม่