พรรคเอ็นแอลดีชนะเลือกตั้งซ่อมเมียนมาร์

2017-04-03 07:00:50

พรรคเอ็นแอลดีชนะเลือกตั้งซ่อมเมียนมาร์

Advertisement

พรรคเอ็นแอลดี ของนางออง ซาน ซูจี ชนะเลือกตั้งกวาดที่นั่งในเมือง แต่เสียที่นั่งให้รัฐของชนกลุ่มน้อยที่อยู่ห่างไกล 


พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือเอ็นแอลดี ของนางออง ซาน ซูจี ได้ที่นั่งมากที่สุดในการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ว่างลง 19 ที่นั่ง โดยได้ไปทั้งหมด 9 ที่นั่ง ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่นครย่างกุ้งและพื้นที่ภาคกลางค่อนไปทางเหนือ แต่เสียเก้าอี้ในรัฐห่างไกลที่มีชนกลุ่มน้อยอยู่หนาแน่น โดยเฉพาะในรัฐมอญ ที่ต้องพ่ายแพ้ให้พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (ยูเอสดีพี) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการทดสอบความนิยมที่มีต่อรัฐบาลนางซูจี ท่ามกลางการสู้รบที่เพิ่มขึ้น กับกองกำลังชนกลุ่มน้อยติดอาวุธและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

แท็กที่เกี่ยวข้อง