กกต.เผยผู้สมัคร อบจ. 2 วัน 6,503 คน

2020-11-04 11:25:40

กกต.เผยผู้สมัคร อบจ. 2 วัน 6,503 คน

Advertisement

กกต.เผยยอดผู้สมัคร อบจ. 2 วันแรก 6,503 คน 

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รายงานการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 26 ต.ค.2563 โดยให้จัดการเลือกตั้ง ภายใน 60 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง โดยมีการรับสมัครรับเลือกตั้ง ในระหว่างวันจันทร์ที่ 2-6 พ.ย.2563  และวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่  20 ธ.ค.2563  นั้น  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอรายงานการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไม่เป็นทางการดังนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2-3 พ.ย. 2563 จำนวน 6,503 คน   ผู้สมัครรับเลือกตั้งเฉพาะวันอังคารที่ 3 พ.ย.2563 รวมจำนวน 698  คน