นายกฯชี้ทุกอย่างจะดีขึ้นต้องเริ่มต้นด้วยความสงบเรียบร้อย

2020-11-03 17:55:08

นายกฯชี้ทุกอย่างจะดีขึ้นต้องเริ่มต้นด้วยความสงบเรียบร้อย

Advertisement

นายกฯไม่ตอบคำถามการเมือง  ระบุทุกอย่างจะดีขึ้นต้องเริ่มต้นด้วยความสงบเรียบร้อย 

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่โรงแรมสแปลช บีช รีสอร์ท ไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุม ครม.สัญจร และการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ว่า  ขอตอบคำถามความมุ่งหมายการประชุม ครม.สัญจรครั้งนี้แต่ไม่ตอบคำถามเรื่องการเมือง เพราะต้องการสร้างความรับรู้ให้ประชาชนทั้งประเทศได้เห็นว่ารัฐบาลได้เอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ และด้านเศรษฐกิจต่างๆที่ยังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ สิ่งสำคัญคือการนำแนวพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 สืบสานรักษาต่อยอดสิ่งเหล่านี้ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ รัฐบาลมีแผนในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปแล้ว ซึ่งวันนี้ก็มีผลงานปรากฏเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังสร้างการรับรู้ได้ไม่มากนัก แต่ตนได้ปรับวิธีการนำเสนอใหม่ว่า ในแต่ละยุทธศาสตร์ชาตินั้นได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้าง มีอะไรที่ปรากฏเป็นผลสำเร็จบ้าง อะไรที่ทำอยู่และมีแผนที่จะดำเนินการต่อไป นี่คือประโยชน์การมียุทธศาสตร์ชาติ และขอพวกเราช่วยกันทำบ้านเมืองให้สงบ เพื่อบริหารงานต่างๆได้

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า  เราต้องฟังความเห็นของทุกคน ทุกพวก ทุกฝ่าย แต่รัฐบาลก็จำเป็นต้องใช้กลไกในการบริหารปกติของรัฐบาล กลไกของรัฐสภาในการแก้ปัญหา นั่นคือสิ่งที่ทุกรัฐบาลจำเป็นต้องยึดมั่น และอาศัยกระบวนการยุติธรรมต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก้าวล่วงซึ่งกันและกันมิได้ ก็ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนในประเทศนี้ด้วย ขอขอบคุณในการต้อนรับของประชาชนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างสมุยและภูเก็ต ที่ถือเป็นตัวแทนของประชาชนในภาคใต้ ซึ่งเห็นถึงความรัก ความสามัคคี ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่ได้แสดงออกมา ตนก็ตื้นตันกับประชาชนของเรา แม้กระทั่งใน กทม.ทุกคนก็ได้แสดงถึงเจตนา ปรารถนาอันบริสุทธิ์ ที่จะทำให้ประเทศชาตินั้นมีความปลอดภัย แล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองนั่นแหละ ทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นด้วยความสงบเรียบร้อย เริ่มต้นด้วยสิ่งที่มันถูกต้อง มีวัฒนธรรม มีอัตลักษณ์ มีประเพณี สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ประเทศชาติเราเข้มแข็ง ต่อไปในอนาคต ก็ขอฝากทุกคนไว้ด้วย