“ธรรมนัส” รับ 7 ข้อร้องเรียน ขปส.

2020-11-03 15:50:20

“ธรรมนัส” รับ 7 ข้อร้องเรียน ขปส.

Advertisement

“ธรรมนัส” รับ 7 ข้อร้องเรียนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการลงพื้นที่ประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.ภูเก็ต ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 2  รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  และร่วมปะชุมหารือ และรับหนังสือข้อร้องเรียนของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)  ทั้งนี้ ประเด็นการยื่นข้อร้องเรียนของ กลุ่ม ขปส. มีด้วยกัน 7 เรื่อง  ดังนี้  1. กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่งคง ชุมชนบางรากไม้ ม.1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เรียกร้อง ขอให้สนันสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนบางรากไม้ โดยขอให้เสนอไปยังกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  2. ขปส. โดยเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต และเครือข่ายพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเรียกร้อง ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนเครือข่ายที่เป็นสมาชิกของ ขปส. ในข้อเรียกร้อง 11 ข้อ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของชุมชน  3. เรื่องนโยบายทวงคืนผืนป่า บริเวณทุ่งคาม ม.1 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา เนื้อที่ประมาณ 135 ไร่ 


4. เรื่องร้องเรียนขอให้มีการตรวจสอบการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ นฝ 0244 คลาดเคลื่อน บริเวณ ม. 7 ,8 และ 9 ต.บ้านแหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โดยกรมชลประทานมีโครงการขุดลอกแก้มลิง พื้นที่ประมาณ 1,300 ไร่ ขอให้ตรวจสอบแนวเขต ชะลอการขุดลอก และเพิกถอน น.ส.ล. เลขที่ นฝ 0244 และเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ5. เรื่องพื้นที่สาธารณประโยชน์ทับซ้อนกับที่ดินของประชาชน บริเวณบ้านทับยาง ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ขอให้ยุติการคุกคามชาวบ้านและตรวจสอบ ที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ ม.9 ชายทะเลท้ายเหมือง เนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร่ 6. ติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบที่ดินเลขที่ 46520 ของ บ. สิเหร่ ปาร์ควิว จำกัด ว่า ออกโดยชอบหรือไม่ และพื้นที่บริเวณบ่อน้ำของชุมชน 7. เรื่องร้องเรียนของชาวบ้านชุมชนหาดบางสัก ม.7 และ 8 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา จำนวน 18 ครัวเรือน ขอเข้าไปใช้พื้นที่อาศัยทำกินและค้าขาย และขอโฉนดชุมชน และขอให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สนับสนุนงบประมาณโครงการบ้านมั่นคง


ด้านนายสัณหพจน์ กล่าวว่า ข้อร้องเรียนที่ ขปส. ยื่นเสนอมานั้น เบื้องต้นในส่วนของพื้นที่ อ.หัวไทร ร.อ.ธรรมนัส ได้สั่งการให้ตนลงพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูล ก่อนประชุมหารือกับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน และสรุปข้อเท็จจริงพร้อมดำเนินการประสานกับกรมที่ดิน และกรมชลประทาน เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป