"สมชาย" ไม่ฟันธง ส.ว. เห็นชอบแก้ ม.256

2020-11-03 15:25:47

"สมชาย" ไม่ฟันธง ส.ว. เห็นชอบแก้ ม.256

Advertisement

"สมชาย" ไม่ฟันธง ส.ว. เห็นชอบหลักการแก้ไข ม.256 ชี้เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคน

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงโครงสร้างคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์ โดยสนับสนุนให้ใช้รูปแบบที่ 1 คือคณะกรรมการที่ประกอบด้วยทุกฝ่ายรวม 7 ฝ่าย เพื่อเปิดให้ทุกฝ่ายพูดคุยกันได้ รวมถึงตัวแทนผู้ชุมนุม ฝ่ายเห็นต่างกับผู้ชุมนุม และนักวิชาการทุกแนวคิด ซึ่งบางเรื่องต้องเป็นการพูดคุยกันภายใน เพราะการเจรจากันผ่านการถ่ายทอดสดเหมือนปี 2553 ไม่สำเร็จ  ส่วนรูปแบบที่ 2 คือรูปแบบคณะกรรมการจากคนนอกนั้น  นายสมชาย กล่าวว่า ก็เป็นอีกรูปแบบที่มีความเป็นไปได้ แต่ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการชุดนายคณิต ณ นคร หรือชุดนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน ที่เป็นคณะกรรมการจากคนนอกทั้งหมด แม้มีรายงานผลสรุปที่ดี แต่ถูกเลือกใช้แค่บางประเด็นเท่านั้น เพราะไม่สามารถผูกมัดเป็นฉันทามติให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามได้

ส่วนที่บางฝ่ายระบุว่า จะต้องมีการหารือกันเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ในคณะกรรมการชุดนี้ นายสมชาย กล่าวว่า หากจะพูดในเวทีวิชาการสามารถทำได้ แต่ส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วย เพราะหลายเรื่องที่จำเป็นต้องปฏิรูป ทั้งการเมือง การยุติธรรม การศึกษา ก็ยังไม่มีการปฏิรูป ซึ่งส่วนตัวตนเองเห็นด้วยกับข้อเสนอหลายอย่างของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เช่น การยกเลิกสายสาขาวิชา หรือการปรับเรื่องทรงผม และหวังให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาเคลื่อนไหวตรวจสอบการคอร์รัปชันในทุกระดับ แต่เรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ หากจะมีการพูดคุยกันหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ

นายสมชาย กล่าวด้วยว่า การแก้ไขปัญหาประเทศตามข้อเรียกร้อง แม้นายกรัฐมนตรีลาออกก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เพราะมีหลายเรื่องต้องแก้ปัญหาก่อน เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสู่รัฐสภาช่วงกลางเดือนนี้ ส่วนตัวให้ความเห็นไปแล้วว่า หากจะแก้ไขรายมาตราเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ เช่นกรณียกเลิก ส.ว.ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี หรือการแก้ไขระบบเลือกตั้ง 

ส่วนกระแสที่บอกว่า ส.ว.มีแนวโน้มเห็นชอบหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เพื่อจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)  นายสมชาย กล่าวว่า การยกร่างใหม่ทั้งฉบับ ยังมีปัญหาที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ จึงไม่สามารถบอกแนวโน้มการลงมติมาตรา 256 เพราะเป็นเอกสิทธิ์ ของ ส.ว.แต่ละคนในการลงมติ