รอความหวัง "พายุโคนี" เพิ่มปริมาณน้ำ "เขื่อนภูมิพล"

2020-11-03 14:15:04

รอความหวัง "พายุโคนี" เพิ่มปริมาณน้ำ "เขื่อนภูมิพล"

Advertisement

"เขื่อนภูมิพล" หวังพายุโคนี และอัสนี ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำให้มากขึ้นเพื่อเพียงพอสำหรับฤดูแล้งที่จะมาถึง


วันที่ 3 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในห้วงระยะเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีพายุพัดผ่านประเทศไทยหลายลูก ล่าสุดพายุโคนี และพายุอัสนี กำลังจะพลัดผ่านเข้ามายังประเทศไทย หลายฝ่ายหวังจะมีปริมาณน้ำเติม ให้กับเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก ที่ยังมีปริมาณกักเก็บน้อยมาก ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บยังคงน้อยเพราะส่วนใหญ่ฝนจะตกพื้นที่บริเวณหน้าเขื่อนทำให้ปริมาณน้ำฝนไม่ไหลเข้าเขื่อน เนื่องจากระยะนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว แต่ก็ยังมีพายุอีก 2 ลูก คือโคนี และอัสนี โดยเฉพาะพายุโคนีที่มีกำลังแรงที่จะพัดผ่านประเทศไทย อาจจะมีฝนตกทางภาคเหนือสามารถเพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อนภูมิพลได้บ้าง เขื่อนภูมิพลยังสามารถรับน้ำได้อีกมาก


ปัจจุบันเขื่อนภูมิพลมีน้ำต้นทุนทั้งหมด 5,482.40 ล้าน ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 40.73 เปอร์เซนต์ มีน้ำที่ใช้ได้จริงอยู่ที่ 1,682.40 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือว่าปริมาณกักเก็บยังน้อยมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทุกวันนี้มีปริมาณน้ำฝนไหลเข้าอ่างเก็บน้ำวันละ 24.53 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังสามารถรับน้ำได้อีกมากกว่า 7,979.60 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับการระบายน้ำลงสู่ลุ่มเจ้าพระยา เพื่อให้ชาวบ้านใช้ในการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศวันละ 6.03 ล้านลูกบาศก์เมตร


อย่างไรก็ตามในปีนี้เขื่อนภูมิพลกักเก็บน้ำได้น้อย ซึ่งมีผลต่อการจัดสรรน้ำในภาคเกษตรในฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพื้นที่การเกษตรในลุ่มเจ้าพระยา โดยเฉพาะการทำนาปรังซึ่งต้องการใช้น้ำมากตลอดฤดูการเพาะปลูก ซึ่งเกษตรกรต้องหาวิธีปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อไม่ต้องเสี่ยงกับการขาดทุน