"เทพไท" ยก 6 ข้อเบรกขัอเสนอ "ไพบูลย์"

2020-11-03 13:05:41

"เทพไท" ยก 6 ข้อเบรกขัอเสนอ "ไพบูลย์"

Advertisement

"เทพไท" ยก 6 ข้อเบรกประชามติห้ามชุมนุมของ "ไพบูลย์"  แนะรัฐบาลอย่าสร้างปัญหาเพิ่ม แค่ม็อบคณะราษฎรก็วุ่นวายพอแล้ว

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  กล่าวถึงกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พชปร.)  ออกมาเสนอให้รัฐบาลให้ออก พ.ร.ก.ตั้งคำถามประชามติ ให้ไม่มีการชุมนุมภายใน 2 ปีเพื่อฟื้นเศรษฐกิจ ว่า น่าจะเป็นเพียงการเปิดประเด็นเพื่อหยั่งกระแสของสังคมมากกว่า เพราะการทำประชามติในเรื่องใดๆ จะต้องมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการทำประชามติที่กฎหมายรองรับ ดังนั้นข้อเสนอของนายไพบูลย์ เป็นข้อเสนอตามอารมณ์ของตัวเอง ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ซึ่งมีปัญหาในทางปฎิบัติหลายประเด็น คือ 1.หัวข้อหรือประเด็นการทำประชามติ สามารถกระทำได้หรือไม่ เพราะการห้ามไม่ให้มีการชุมนุมของประชาชน ซึ่งเป็นสิทธิ์พื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ ไม่สามารถกระทำได้ 2.ตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการทำประชามติแต่อย่างใด เพราะ พ.ร.บ.การทำประชามตินั้น รัฐบาลกำลังจะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในเร็วๆนี้ และต้องมีกระบวนการพิจารณาในการออก พ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่น้อยกว่า2-3เดือน 3.จะต้องมีระยะเวลาในการเตรียมพร้อมการทำประชามติ หลังจาก พ.ร.บ.การทำประชามติมีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งจะต้องใช้เวลานานพอสมควร 4.การทำประชามติประเด็นการกำจัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ใช่ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ไม่สามารถกระทำได้ 5.ข้อเสนอให้ทำประชามติพร้อมกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นคือนายก อบจ.และ สจ.ทั่วประเทศ ในวันที่20 ธันวาคม 2563 เป็นหน้าที่ของ กกต. ซึ่งใช้เวลาเพียง2เดือน คงไม่เพียงพอต่อการเตรียมการทำประชามติ 6.เมื่อยังไม่มี พ.ร.บ.การทำประชามติใชับังคับ การจะเสนอให้รัฐบาลออกเป็นพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ไม่มีเหตุตามมาตรา172 แห่งรัฐธรรมนูญ ปี2560 จึงไม่สามารถออกเป็นพระราชกำหนดได้

นายเทพไท กล่าวต่อว่า ตนไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ในการทำประชามติเพื่อบังคับห้ามไม่ให้ประชาชนคนไทยชุมนุมทางการเมืองภายในระยะเวลา2ปี ซึ่งเป็นการเป็นข้อเสนอที่ขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพที่บัญญัตไว้ในรัฐธรรมนูญ และถ้าหากรัฐบาลตัดสินใจทำประชามติห้ามไม่ให้มีการชุมนุมภายใน2ปีจริง เชื่อว่าจะมีการคัดค้านหรือการต่อต้านอย่างกว้างขวางแน่นอน แค่ปัญหาการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร2563 ก็มากเพียงพอเกินกว่าที่รัฐบาลจะรับมือได้แล้ว