ธปท.ยืนยันยกเลิก"บัตร ATM"ได้คืนค่าธรรมเนียม

2020-11-03 11:55:33

ธปท.ยืนยันยกเลิก"บัตร ATM"ได้คืนค่าธรรมเนียม

Advertisement

ธปท. ยืนยันยกเลิก "บัตร ATM" ได้คืนค่าธรรมเนียมตามสัดส่วนระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการ

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ชี้แจงกรณีที่มีข้อความปรากฏตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการยกเลิกบัตร ATM แล้วได้ค่าธรรมเนียมคืน ว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งพบว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลจริง โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า หากผู้ใช้บริการทางการเงินที่ใช้บริการบัตร ATM หรือบัตรเดบิต ซึ่งมีการคิดค่าธรรมเนียมการใช้บริการรายปี หากต้องการยกเลิกการใช้บริการบัตรเอทีเอ็มก่อนที่จะครบกำหนด สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือตามสัดส่วนระยะเวลาคงเหลือของบัตรได้ ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งระบุไว้ว่า "ผู้บริโภคมีสิทธิบอกเลิกสัญญาใช้บัตรเครดิตเมื่อใดก็ได้ และมีสิทธิได้รับคืนค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ยังไม่ได้ใช้บริการ" สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/056/61.PDF

ขณะดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทย ยังมีเอกสารยืนยันว่า "กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บัตร ให้คืนค่าธรรมเนียมรายปีตามสัดส่วนระยะเวลาคงเหลือของบัตรแก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องให้ผู้ใช้บริการร้องขอ" ซึ่งมีรายละเอียดตามตามนี้ https://www.bot.or.th/.../FPG/2563/ThaiPDF/25630006.pdf และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.bot.or.th หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข 02-283-5353