ชาวยุโรปเดินขบวนหนุนสามัคคี

2017-04-03 07:35:12

ชาวยุโรปเดินขบวนหนุนสามัคคี

ในช่วงที่ลัทธิชาตินิยมกำลังมาแรง แต่อีกด้านหนึ่งยังมีผู้สนับสนุนการรวมกลุ่มของชาติสมาชิกเพื่อรักษาความเป็นยุโรปให้คงอยู่ต่อไป


ชาวยุโรปหลายหมื่นคนเข้าร่วมการเดินขบวน ทั่วเยอรมนีและอีกหลายประเทศในยุโรป เมื่อวานนี้ เพื่อแสดงพลังหนุนแนวคิด "ความสามัคคีในยุโรป" การเดินขบวนรายสัปดาห์ จัดโดยกลุ่มรากหญ้าที่มีชื่อว่า ชีพจรของยุโรป ที่เริ่มมีขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงปลายปี 2559 จุดประสงค์เพื่อต่อต้านกระแสชาตินิยม ที่กำลังเติบโตทั่วทวีป 
ผู้เข้าร่วมการเดินขบวนในกรุงเบอร์ลินหลายคนกล่าวว่า ออกมาร่วมขบวนเพราะต้องการสนับสนุนความเป็นยุโรปให้ยังคงอยู่เหมือนตลอด 70 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ยุโรปแตกเป็นเสี่ยงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
ผู้ร่วมเดินขบวนกล่าวว่าไม่ต้องการเห็นการแบ่งแยกอีก เหมือนเมื่อตอนที่กำแพงเบอร์ลินที่ถูกสร้างขึ้นมากั้นเยอรมนีตะวันตกกับตะวันออกในยุคสงครามเย็น ส่วนบางคนกล่าวว่าไม่ต้องการเห็นการเดินขบวนประท้วงของพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัด และองค์กรอื่นๆ ที่ต่อต้านอียู เพราะเชื่อมั่นว่าชาวยุโรปควรปกป้องความเป็นยุโรปให้คงอยุ่ต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง