ประกันรายได้ “ข้าว-ยางพารา” เข้า ครม.วันนี้

2020-11-03 10:21:31

ประกันรายได้ “ข้าว-ยางพารา” เข้า ครม.วันนี้

Advertisement

"จุรินทร์" ยันประกันรายได้ “ข้าว-ยางพารา” เข้าที่ประชุม ครม.วันนี้ 

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม ครม. ที่ จ.ภูเก็ตว่า  วันนี้จะนำประกันรายได้พืชเกษตร 2 ตัว คือข้าว กับยางพารา เข้าสู่ที่ประชุม ครม. สำหรับพืชทั้ง 2 ตัวนี้ รายได้ที่ประกันก็จะเหมือนปีที่แล้ว เช่น ข้าว มี 5 ชนิด  ข้าวเปลือกเจ้า ประกันรายได้ตันละ 10,000 บาท ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาท ที่เหลือก็ลดหลั่นกันไป ส่วนยางพารา จะแบ่งเป็น 3 ชนิด ยางแผ่นดิบชั้น 3 กก.ละ 60 บาท น้ำยางข้น กก.ละ 57 บาท ยางก้อนถ้วย กก.ละ 23 บาท ซึ่งวงเงินสำหรับยางพารา อยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาท วงเงินประกันรายได้ข้าวประมาณ 50,000 ล้านบาท เพราะข้าวจะมีส่วนช่วยเรื่องการพัฒนาคุณภาพไร่ละ 1,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 20 ไร่ด้วย ซึ่งก็จะรอการพิจารณาของ ครม. วันนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรปี 2 ได้ผ่านคณะรัฐมนตรีไปแล้ว 3 ชนิดคือการประกันรายได้ข้าวโพด ปาล์ม และมันสำปะหลัง แต่ยังค้างข้าวและยางพารา โดยข้าวนั้นคณะกรรมการ นบข.เห็นชอบเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. และ 17 ก.ค.2563 จากนั้น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ลงนามเสนอ ครม.วันที่  21 ส.ค.2563 ส่วนยางพารา บอร์ด กนย. เห็นชอบเมื่อวันที่  1 มิ.ย. 2563 จากนั้นนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ลงนามเสนอ ครม.เมื่อ 14 ก.ย. 2563 ล่าสุดเข้าสู่ที่ประชุม ครม.วันนี้