"บิ๊กป้อม" เปิดโครงการเก็บขยะชายหาด-ปล่อยเต่าทะเล

2020-11-02 17:50:35

"บิ๊กป้อม" เปิดโครงการเก็บขยะชายหาด-ปล่อยเต่าทะเล

Advertisement

"บิ๊กป้อม" เปิดโครงการเก็บขยะชายหาด ปล่อยเต่าทะเล กลับสู่ธรรมชาติ 

เมื่อ 2 พ.ย. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าวันนี้ เวลา 14.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ได้เป็นประธาน เปิดกิจกรรมโครงการเก็บขยะชายหาด และปล่อยเต่าทะเล ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน เข้าร่วมกิจกรรม


พล.อ.ประวิตร ได้ทำพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเก็บขยะชายหาดและร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล กลับสู่ธรรมชาติ พร้อมได้กล่าวเปิดงานกับผู้ร่วมกิจกรรมโดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีพ ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกนำไปใช้อย่างฟุ่มเฟือย และการบริหารจัดการอย่างไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของธรรมชาติ ทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่นภาวะน้ำท่วม,ภัยแล้ง,พายุฝนหรือแม้กระทั่งเกิด คลื่นสึนามิ ทั้งนี้ปัญหาขยะทะเลที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ และสัตว์นานาชนิด จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในการดูแลรักษาอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ อีกครั้ง สิ่งมีชีวิตทุกชนิด ก็เช่นเดียวกันย่อมต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่นเต่าทะเลที่กำลังมีแนวโน้มจะสูญพันธุ์ เพราะแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร และแหล่งวางไข่ เสื่อมโทรม ถูกคุกคามโดยเฉพาะถุงพลาสติก ที่เป็นขยะมีลักษณะคล้ายแมงกระพรุน ซึ่งเป็นอาหารของเต่าทะเล ดังนั้น วันนี้กรมอุทยานแห่งชาติ จึงได้จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและกำจัดขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและชีวิตสัตว์ทะเล รวมทั้งยังช่วยทำให้ชายหาดมีความสะอาดและสวยงามอีกด้วย สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ ให้ความร่วมมืออนุรักษ์เต่าทะเล ,การมอบเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล ,การเก็บขยะชายหาด และการปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายหาด รวมถึงกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล กลับคืนสู่ธรรมชาติ


พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างดี และขอบคุณ ทุกภาคส่วน และประชาชนที่ได้เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อลูกหลานของคนไทยในวันข้างหน้า พร้อมทั้งขอให้ทุกคน ร่วมสร้างความตระหนักรู้ รณรงค์ดูแลป้องกันชายหาด และท้องทะเล มีส่วนร่วมปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง และมีความยั่งยืน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้ New Normal ต่อไป