อดีตนายก อบจ.เพชรบุรี นำทีม "กลุ่มรวมใจเพชร" ลงรับสมัครยกทีม

2020-11-02 16:15:52

อดีตนายก อบจ.เพชรบุรี นำทีม "กลุ่มรวมใจเพชร" ลงรับสมัครยกทีม

Advertisement

กกต.เพชรบุรีเปิดรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นวันแรก "ชัยยะ อังกินันทน์" อดีตนายก อบจ.เพชรบุรี นำทีม "กลุ่มรวมใจเพชร" ลงรับสมัครยกทีม ด้านกองเชียร์แห่ให้กำลังใจอื้อ

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี กำหนดจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี(ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี(นายก อบจ.) ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลาง จ.เพชรบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการรับสมัครเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยนายชัยยะ อังกินันทน์ หัวหน้ากลุ่มรวมใจเพชร อดีตนายก อบจ.เพชรบุรีหลายสมัย นำทีมสวมเสื้อคลุมสีเขียว เดินทางมาถึงสถานที่รับสมัครก่อนเวลา 08.30 น. โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ภรรยา นายชัยยะมาให้กำลังใจ ตลอดจน นายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ รวมถึงกองเชียร์ที่มารอด้านนอกอีกจำนวนมาก

กระทั่งได้เวลาเปิดรับสมัครนายชัยยะ อังกินันทน์ ได้เข้าไปสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายก อบจ.เพชรบุรี เป็นคนแรก ได้หมายเลข 1 โดยไม่มีคู่แข่งตำแหน่ง นายก อบจ.แต่อย่างใด จากนั้นสมาชิกกลุ่มรวมใจเพชรได้ทยอยลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.เพชรบุรี ครบทั้ง 24 เขต 8 อำเภอ โดยได้หมายเลข 1 ทุกเขตยกเว้นเขต 4 อำเภอท่ายาง ที่ น.ส.ทราภรณ์ กรีธาธร ผู้สมัครกลุ่มรวมใจเพชร จับฉลากได้หมายเลข 2 ส่วนนายเอกชัย เนื้อนิ่มวัฒนา ผู้สมัครอิสระ จับฉลากได้หมายเลข 1
นอกจากนี้ยังมีผู้สมัครอิสระอีก 3 คน ประกอบด้วยนายสมชัย บังจิต อดีต ส.อบจ.เพชรบุรี ผู้สมัครหมายเลข 2 เขต 2 อำเภอบ้านลาด นายประพัฒน์ ปานยิ้ม ผู้สมัครหมายเลข 2 เขต 3 นายสุนทร หมอนทอง ผู้สมัครหมายเลข 2 เขต 4 อำเภอชะอำ

นางสุทธา คงเดชา ผอ.สนง.กกต. จ.เพชรบุรี กล่าวว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีได้เตรียมพร้อมในการเลือกตั้งไว้ทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนื่องจากเรามีการเลือกตั้งในสถานการณ์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเรากำหนดให้หน่วยละ 600 คน จากเดิมที่กฏหมายกำหนดประมาณ 1,000 คน ต่อ 1 หน่วยเลือกตั้ง ทำให้ครั้งนี้มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้น ขณะที่กรรมการประจำหน่วยตามที่กฏหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นจะใช้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 9 คน เราได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคคลากรที่จะเข้ามาช่วยดำเนินการเลือกตั้งไว้ทั้งหมดแล้วนางสุทธา กล่าวต่อไปว่าในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้น วันนี้ส่วนใหญ่จะมาลงรับสมัครเพียงเขตละ1 คน อย่างไรก็ตามในการรับสมัครเลือกตั้ง เราเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 หากว่าจนถึงปิดการรับสมัครแล้ว ผอ.กกต.อบจ.ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและมีการประกาศออกมาแล้ว ผู้สมัครเขตใดมีผู้สมัครเพียงคนเดียว อันนี้ในส่วนของคะแนนของผู้ที่รับสมัครก็ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ถึงจะได้รับเลือกตั้ง

ด้านนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่าวันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครรับเลือกตั้งรับสมัครนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพชรบุรี บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอฝากให้พี่น้องประชนติดตามและตรวจสอบการเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพชรบุรี ให้เป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งประมาณวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นี้ ขอให้พี่น้องประชาชนไปตรวจสอบรายชื่อว่ามีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในเขตไหน หน่วยไหน เพื่อที่จะได้สะดวกและขอเชิญชวนให้ไปเลือกตั้งกันเยอะๆ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้

สำหรับจังหวัดเพชรบุรีมีประชากร 485,191 คน รวมเขตเลือกตั้งทั้งหมด 24 เขตเลือกตั้งการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ให้ใช้เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเขตเลือกตั้ง (ทั้งจังหวัดเพชรบุรี) 1.2 เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ให้ถือเขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง ดังนี้1) อ.เมืองเพชรบุรี จำนวนประชากร 123,146 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 6 เขต

2) อ.ชะอำ จำนวนประชากร 81,205 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต

3) อ.ท่ายาง จำนวนประชากร 86,419 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต

4) อ.บ้านแหลม จำนวนประชากร 53,685 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต5) อ.เขาย้อย จำนวนประชากร39,020 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต

6) อ. บ้านลาด จำนวนประชากร52,051 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต

7) อ. แก่งกระจาน จำนวนประชากร 33,416 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต

8) อ.หนองหญ้าปล้อง จำนวนประชากร 16,249 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 1 เขต*หมายเหตุ : จำนวนประชากร ณ 31 ธันวาคม 2562 ตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง ลงวันที่ 8 มกราคม 2563