"คชโยธี" แถลงจุดยืนปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2020-11-02 15:10:49

"คชโยธี" แถลงจุดยืนปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

Advertisement

"คชโยธี" แถลงจุดยืน 5 ข้อ 3 เป้าหมาย ปกป้องบ้านเมือง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  นายคชโยธี เฉียบแหลม แกนนำกลุ่มเยาวชนช่วยชาติ แถลงต่อสื่อมวลชนแสดงจุดยืน 5 ข้อ คือ 1.การให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน อย่างอิสระ ด้วยความจริงและข้อเท็จจริง  2.เห็นด้วยกับการดำเนินคดีกับผู้ที่หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้กฎหมายธรรมนูญ 3.ไม่ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 โดยเฉพาะในหมวดพระมหากษัตริย์ เนื่องจากมองว่า ผู้ที่ต้องการแก้ไขในหมวดนี้ เป็นผู้ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมือง และทำให้นักการเมืองได้ผลประโยชน์ 4. เยาวชนช่วยชาติ จะปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ให้ใครมาทำลายสืบไป และ 5.พร้อมรักษาวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายอีก 3 ข้อ คือ 1.ปกป้องคนดี ปกป้องบ้านเมือง ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2.ไม่เข้าข้างคนชั่วที่คิดล้มล้างสถาบัน และ 3.ไม่สนับสนุนให้มีการยุบสภา เพราะเห็นว่า รัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ทำผิดแต่อย่างใด