"พรเพชร" ประทับใจในหลวงตรัสกับสื่อนอก

2020-11-02 14:05:28

"พรเพชร" ประทับใจในหลวงตรัสกับสื่อนอก

Advertisement

ประธานวุฒิสภาประทับใจในหลวงพระราชทานสัมภาษณ์ ประเทศไทยเป็นดินแดนของความประนีประนอมกัน เชื่อพรรคการเมืองถกแนวทางตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์แก้ปัญหาประเทศได้

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่สถาบันพระปกเกล้า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยว่า เรื่องการตั้งคณะกรรมการสร้างความสมานฉันท์ เป็นเรื่องที่พรรคการเมืองต่างๆ จะดำเนินการพูดคุยกัน ซึ่งเข้าใจว่าคงจะมีความพยายามเพื่อให้สามารถดำเนินการ ตั้งคณะกรรมการได้ ส่วนหากมีการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ขึ้นแล้ว จะสามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้หรือไม่นั้น ตนเองไม่ได้คิดอะไร เพราะขณะนี้มีความประทับใจอย่างยิ่งในสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ที่ว่า ประเทศไทยเป็นดินแดนของความประนีประนอมกัน จึงยังไม่ได้คิดในเรื่องอื่นในขณะนี้ ส่วนการพิจารณารับหรือไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นขณะนี้ ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ยังไม่ได้มีการคุยกันในเรื่องของการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาวาระการรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งในส่วนของกำหนดการพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวจะเข้าสู่วาระในที่ประชุมร่วมรัฐสภาในช่วงเวลาใดนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา