“นิพนธ์” ลงพื้นที่ช่วยชาวสุราษฎร์ธานีน้ำท่วมขัง

2020-11-01 22:35:13

“นิพนธ์” ลงพื้นที่ช่วยชาวสุราษฎร์ธานีน้ำท่วมขัง

Advertisement

“นิพนธ์” ลงพื้นที่ช่วยชาวสุราษฎร์ธานีน้ำท่วมขัง 4 อำเภอ  คาดหากฝนไม่ตกเพิ่มสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติใน 1-2 วันนี้

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย และการเตรียมการป้องกันอุทกภัย วาตภัย ดินถล่มปี 2564 ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี 


นายนิพนธ์ กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยในสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ที่สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้แก่ประชาชนในหลายพื้นที่ ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่  พร้อมกำชับทางจังหวัดให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน การแจ้งเตือนให้กับประชาชนในระดับชุมชน หมู่บ้านถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยและช่องทางการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง พร้อมตรวจสอบและตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องมือ กำลังพล หน่วยเสริม ในการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งหน่วยสนับสนุนในพื้นที่ เช่น ส่วนราชการ มูลนิธิ อปพร. จิตอาสา และภาคเอกชนอย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย  เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหาย เพื่อจัดสรรงบประมาณในการเยียวยา ช่วยเหลือประชนและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคได้ทันที


จากนั้น นายนิพนธ์ พร้อมคณะ ได้ลงเรือตรวจเยี่ยมสถานการณ์และเยี่ยมประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนที่มีน้ำท่วมขังเพื่อเป็นการให้กำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อน ในพื้นที่ อ.พุนพินและ อ.เคียนซา ได้แก่ บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน โรงเรียนบ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน และบ้านแหลมไผ่ หมู่ที่ ต.เคียนซา อ.ซเคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ที่จ.สุราษฎร์ธานี ยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เคียนซา อ.บ้านนาสาร  อ.พุนพิน และ อ.บ้านนาเดิม  ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน 1,396 ครัวเรือน 4,721 คน  มีผู้เสียชีวิต 3 ราย (หญิง 1 ราย ชาย 2 ราย) สถานการณ์ปัจจุบันระดับน้ำลดลงบ้างแล้ว คาดว่าหากฝนไม่ตกเพิ่มสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติใน 1-2 วันนี้


นายนิพนธ์ ยังได้สั่งการไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)ได้เป็นหน่วยประสานงานเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบริเวณอุโมงค์บนถนนทางหลวงหมายเลข 304 ในเขตพื้นที่ ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งขณะนี้ได้มีการปิดการจราจรทั้งขาขึ้นและลงเรียบร้อย พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ปภ. นำยานพาหนะ เรือท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์ ถุงยังชีพ ออกช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้ว