เพจเยาวชนปลดแอก ยันไม่ลดเพดานข้อเรียกร้อง

2020-11-01 22:30:20

เพจเยาวชนปลดแอก ยันไม่ลดเพดานข้อเรียกร้อง

Advertisement

เพจเยาวชนปลดแอก ยัน 3 ข้อเรียกร้องเดิม ไม่ลดเพดาน ชี้เป็นทางเดียวนำพาประเทศไทย หลุดพ้นจากประเทศกำลังพัฒนา ก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว

มื่อวันที่ 1 พ.ย. เพจเยาวชนปลดแอก - Free YOUTH โพสต์ข้อความระบุว่า  ไม่ลดเพดานข้อเรียกร้อง เราขอยืนยันใน 3 ข้อเรียกร้องเดิมของราษฎร สิ่งเดียวที่ควรลดคือความเป็นเผด็จการ ทั้ง 3 ข้อเรียกร้อง ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางเดียวที่นำพาประเทศไทย หลุดพ้นจากการเป็นประเทศกำลังพัฒนา และก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เยาวชนและประชาชนจะสามารถมีอนาคตที่มีแสงสว่าง สามารถลืมตาอ้าปากได้อย่างเท่าเทียม สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ขอบคุณเพจ เยาวชนปลดแอก - Free YOUTH