"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จฯเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวพระแก้วมรกต

2020-11-01 20:40:33

"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จฯเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวพระแก้วมรกต

Advertisement

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน เป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร โดยมีพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จจำนวนมาก

เมื่อเวลา 17.55 น. วันที่ 1 พ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา  ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน เป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง


ทั้งนี้มีพสกนิกรชาวไทยจำนวนมาก มารอเฝ้าฯรับเสด็จตลอดเส้นทางเสด็จฯ โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์และแย้มพระสรวลให้แก่พสกนิกร ซึ่งทุกคนต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดึงกึกก้อง  ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อาหารกลางวัน ข้าวเหนียวหมูทอด อาหารว่าง น้ำดื่ม เสื้อกันฝน สมุดไดอารี่ และน้ำพระพุทธมนต์ ซึ่งบรรจุในขวดแก้วจำนวน 10,000 ขวด เป็นน้ำพระพุทธมนต์ที่ได้มาจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 พิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทั้ง 3 ฤดู และพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปสำคัญต่างๆ ประกอบพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ให้แก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้