โพลชี้ ปชช.เชื่อต่างชาติทำไทยแตกแยก

2020-11-01 12:40:08

โพลชี้ ปชช.เชื่อต่างชาติทำไทยแตกแยก

Advertisement

ซูเปอร์โพล เผย ปชช.ส​่วนใหญ่เชื่อ "องค์กรต่างชาติ" หนุนม็อบ 3 นิ้วทำไทยแตกแยก

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ต่างชาติ ทำไทยแตกแยก กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,287 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 20-31 ต.ค. ที่ผ่านมา เมื่อถามถึงความเชื่อต่อรัฐบาลต่างชาติ มหามิตรประเทศไทยมีส่วนร่วมสนับสนุนม็อบ 3 นิ้ว พบว่า ปนะชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 83.3 ลังเล ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลต่างชาติ มหามิตรประเทศไทยมีส่วนร่วมสนับสนุนม็อบ 3 นิ้วหรือไม่ ขณะที่ ร้อยละ 8.2 เชื่อว่ามีส่วนสนับสนุนอย่างแน่นอน และร้อยละ 8.5 ไม่เชื่อ

ที่น่าเป็นห่วง คือ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 88.3 เชื่อว่า มีองค์กรต่างชาติ ต่างๆ สนับสนุนม็อบ 3 นิ้ว ขณะที่ร้อยละ 11.7 ไม่เชื่อ อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 86.2 เชื่อว่า รัฐบาลต่างชาติ มหามิตรประเทศไทย สามารถช่วยควบคุม กำกับทิศทางให้องค์กรต่างชาติต่างๆ สนับสนุนม็อบ 3 นิ้วให้คนไทยจงรักภักดี ไม่แตกแยกได้ ขณะที่ร้อยละ 13.8 ไม่เชื่อว่า ทำได้
ที่น่าพิจารณา คือ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 88.9 ระบุว่า คนไทยทุกคนควรช่วยจับตาต่างชาติเคลื่อนไหว ทำ ม็อบ 3 นิ้วของเด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อให้คนไทยแตกแยกรุนแรงบานปลาย ขณะที่ร้อยละ 11.1 ระบุว่า ไม่ควร อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 76.7 ระบุว่าเชื่อมั่นกระทรวงดิจิทัล ฃเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะสามารถทำให้คนไทยใช้โซเชียลเชิงสร้างสรรค์ให้คนไทยจงรักภักดี ไม่แตกแยกได้ ขณะที่ร้อยละ 23.3 ระบุว่าไม่เชื่อมั่น ที่น่าเป็นห่วงคือ กลุ่มคนกลุ่มต่างๆ ที่อยู่เบื้องหลัง หนุนม็อบ 3 นิ้ว พบความเชื่อมโยงของกลุ่มต่างๆ ที่อยู่เบื้องหลังหนุน ม็อบ 3 นิ้ว ได้แก่ ร้อยละ 89.6 ระบุว่า นักการเมืองไทย ร้อยละ 88.4 ระบุว่า นักธุรกิจและนักลงทุน ร้อยละ 87.4 ระบุว่านักวิชาการ ร้อยละ 87.0 ระบุว่าสื่อมวลชน ร้อยละ 84.2 ระบุว่า องค์กรต่างชาติ ร้อยละ 83.9 ระบุว่า บริษัท โซเชียลมีเดีย ต่างชาติ ร้อยละ 83.0 ระบุว่า กลุ่ม NGO และร้อยละ 80.3 ระบุว่า รัฐบาลต่างชาติที่ไม่ใช่มหามิตรประเทศของไทย

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า พบความเชื่อมโยงของกลุ่มต่างๆ ที่อยู่เบื้องหลังหนุนม็อบ 3 นิ้วค่อนข้างครบถ้วนทั้งนักการเมืองไทย นักธุรกิจ นักลงทุน นักวิชาการ สื่อมวลชน องค์กรต่างชาติ บริษัทโซเชียลมีเดียต่างชาติ กลุ่ม NGO และรัฐบาลต่างชาติที่ไม่ใช่มหามิตรประเทศของไทย แต่คนไทยส่วนใหญ่ยังเชื่อว่ารัฐบาลต่างชาติที่เป็นมหามิตรประเทศของไทยจะช่วยควบคุมกำกับทิศทางให้ ขบวนการสนับสนุนม็อบ 3 นิ้วให้เกิดความจงรักภักดี ไม่ทำให้คนไทยแตกแยก หันหน้ามาปรึกษาหารือกันเชิงสร้างสรรค์ได้ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานรัฐที่สำคัญอีกหน่วยงานหนึ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าจะช่วยทำให้คนไทยเกิดความจงรักภักดี ไม่แตกแยกได้ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวอีกว่า ณ เวลานี้ มีความชัดเจนว่า มีขบวนการปั่นกระแส ยุยง ให้คนไทยทำลายเสาหลักของชาติ ทำลายบ้านของตนเองจนประเทศชาติจะพังพินาศ เกิดการสูญเสีย และต่างชาติจะอ้างความชอบธรรมเข้ามาจัดระเบียบ แฝงด้วยการต่อรองกับนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐที่เหลืออำนาจอยู่บ้างเล็กน้อยมุ่งกอบโกยผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย เหมือนที่ทำในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกโดยใช้ข้อมูลในโลกโซเชียลเป็นอาวุธ ทำลายความรักความสามัคคีของคนในชาติ จนประเทศเหล่านั้นกำลังอยู่ในขั้นที่วิกฤตหนักกว่าเดิม ถ้าคนไทยไม่รู้เท่าทันเกมนี้ ก็อาจตกอยู่ในสภาวะเดียวกันกับประเทศเหล่านั้น เช่น กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางหลายประเทศที่ มีสงครามกลางเมือง มีจลาจล เกิดการสูญเสีย เหลือคนจำนวนหยิบมือเดียวได้ประโยชน์ และพวกเราคนไทยจะพาประเทศไทยไปถึงจุดนั้นกันหรือ พวกเราควรช่วยกันออกมายันต่างชาติเอาไว้ อย่าให้พวกเขาเข้ามาแทรกแซง ยุยงปลุกปั่น เพราะเรื่องภายในประเทศไทยพวกเราคนไทยจัดการกันเองได้ภายใต้หลักปฏิบัติ “รู้ รัก สามัคคี