ชาวนราธิวาสลอยกระทงคึกคัก

2020-11-01 00:15:36

ชาวนราธิวาสลอยกระทงคึกคัก

Advertisement

งานประเพณีลอยกระทงนราธิวาส ประจำปี 2563 คึกคัก ประชาชนร่วมสืบสานประเพณีไทยโบราณให้คงอยู่สืบไป


เมื่อวันที่ 31 ต.ค. ที่บริเวณริมเขื่อนเจ้าพระยาสาย ถนนพิชิตบำรุง อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.นราธิวาส เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 โดยมี นายชินวุฒิ ขาวสำลี รอง ผวจ.นราธิวาส นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก


นายเจษฎา  กล่าวว่า การจัดงานประเพณีลอยกระทงเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ที่ต้องทำควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมทั้งรณรงค์ใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่ายในการประดิษฐ์กระทง ซึ่งจ.นราธิวาสได้รณรงค์ให้หลีกเลี่ยงการใช้โฟมทำกระทง หรือการใช้วัสดุอื่นๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบและเป็นอันตรายต่อแหล่งน้ำ และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อีกด้วย


สำหรับบรรยากาศงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 ของ จ.นราธิวาสเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนมาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมาก โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดกระทงใหญ่ มีกระทงเข้าร่วมการประกวดจำนวน 6 กระทง การประกวดธิดานพมาศ มีผู้เข้าร่วมประกวด 11 คน การประกวดนางนพมาศ มีผู้เข้าร่วมประกวด 19 คน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี) การสาธิตวิถีไทย ชมและชิมอาหารพื้นบ้าน 24 ร้าน กิจกรรมลานวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน พิธีขอขมาพระแม่คงคาและลอยกระทง ทั้งนี้เทศบาลเมืองนราธิวาสได้จัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป