เสวนา “การแพทย์แผนไทย” ครั้งแรกในภูมิภาคอีสานตอนบน

2020-11-05 08:20:13

เสวนา “การแพทย์แผนไทย” ครั้งแรกในภูมิภาคอีสานตอนบน

Advertisement

เชิญร่วมฟังเสวนา “การพัฒนาการแพทย์แผนไทยสู่อนาคต” ครั้งแรกในภูมิภาคอีสานตอนบน

วันที่ 27 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นับเป็นครั้งแรกในภูมิภาคอีสานตอนบนซึ่งจะมีการจัดการประชุมเสวนาในหัวข้อ "แนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทยสู่อนาคต" โดย นายอิ่ม ฐาโอษฐ์ สมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ เปิดเผยว่า การประชุมดังกล่าวจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 พ.ย.2563 นี้ ที่ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ภายในงาน

ทั้งนี้ภายในงานเสวนาดังกล่าว คณะผู้จัดงานได้เรียนเชิญวิทยากรซึ่งมีความรู้จำนวนหลายท่าน เข้าร่วมการบรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย อาทิ ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ อดีตอธิบดีอัยการสูงสุด บรรยายให้ความรู้เรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับ ยาเสพติด ประเภท กัญชา กัญชง และ กระท่อม ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ดร.ปรียนันท์ มงคลสุริยะเดช (หมอจอย) บรรยายเรื่อง "ความรู้ด้านสมุนไพรกับความต้องการของตลาดโลก" นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในหัวข้อตำรับยาสมุนไพร เพื่อการรักษา และต้านโรคมะเร็ง,ยาสมุนไพรสู้ไวรัสโควิด-19,ต้นกล้าสมุนไพร ฯลฯ รวมถึงการเสวนาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อการพัฒนาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสู่อนาคต
งานเสวนาที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 พ.ย.63 นี้นับเป็นครั้งแรกของการรวมตัวสมาชิกการแพทย์แผนไทย (ก)(ข) หรือประยุกต์ อันประกอบด้วย สาขาเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทยผดุงครรภ์ ไทย นวดไทย และแพทย์ไทยพื้นบ้าน (ค) ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพฯ เพื่อช่วยระดมความคิดในการ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการแพทย์แผนไทยอย่างแท้จริง