“พญาปี่”ประดิษฐ์ปี่งานออกพระเมรุมาศ(คลิป)

2017-10-19 12:30:15

 “พญาปี่”ประดิษฐ์ปี่งานออกพระเมรุมาศ(คลิป)

“พญาปี่”ประดิษฐ์ปี่จากไม้มงคล 9 ชนิด ขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้เฉพาะงานออกพระเมรุมาศ


จ.อ.สุวรรณ ศาสนนันทร์ หรือ “พญาปี่”
ปราชญ์ชุมชนแห่งปากเกร็ด อดีตข้าราชการทหารเรือ สังกัดกองดุริยางค์ทหารเรือ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 73/12 หมู่ที่ 1 ถนนสุขาประชาสรรค์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นผู้ประดิษฐ์ปี่ขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้เฉพาะงานออกพระเมรุมาศ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทดแทนบุญคุณแผ่นดิน

Advertisement

สำหรับปี่ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่นั้นทำจากไม้มงคล 9 ชนิด จำนวนทั้งหมด 30 เลา เพื่อมอบให้หน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 จำนวน 10 เลา เป็นปี่ไฉน 8 เลาเพื่อใช้ในวงปี่ไฉนกลองชนะ ประโคมย่ำยาม และปี่ชวา 2 เลา เพื่อใช้ในวงบัวลอยและวงปี่พาทย์นางหงส์ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2560

Advertisementครั้งที่ 2 จำนวน 8 เลา เป็นปี่ชวา 4 เลา ปี่ใน 2 เลา และปี่ มอญ 2 เลา โดยมอบให้แก่สำนักสังคีต กรมศิลปากร เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2560

ครั้งที่ 3 จำนวน 12 เลา เป็นปี่ชวา 4 เลา ปี่มอญ 4 เลา ปี่ใน 4 เลา โดยจะมอบให้วงดุริยางค์ไทย 4 เหล่าทัพ ในวันที่ 20 ต.ค.2560 ทั้งหมดจะใช้ร่วมบรรเลงในการแสดงมหรสพสมโภชในงานออกพระเมรุมาศ


จ.อ.สุวรรณ เปิดเผยว่า ตั้งแต่งานสมเด็จพระสังฆราชฯ ได้มีโอกาสทำพระโกศงาช้าง และตาลปัตรถวาย รวมทั้งซ่อมกล่องงาช้างของ ร.4 แต่งานนี้อยากทำอะไรถวายเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินถวายในหลวง ร.9 พอดีมีลูกศิษย์มาขอให้ทำปี่ไฉนให้ 2 เลาเพื่อเป่าประโคมย่ำยามเป็นปี่ใหม่ ตนก็ยินดีแต่ในงานนี้มีคนเป่าทั้งหมด 8 คนตนจึงทำปี่ไฉนให้ไป 8 เลา ปี่ชวา 2 เลาจากไม้ที่มีคุณค่าที่ได้เก็บสะสมไว้เป็นไม้มงคล 9 ชนิดที่มีความหมายซึ่งตรงกับรัชกาลที่ 9 พอดี จากนั้นได้ปรึกษาผู้ใหญ่จนได้ทำถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


Advertisement“ที่ผมทำเพราะอยากให้ในงานในหลวง ร.9 ที่เป็นหนึ่งในประเทศจึงอยากทำปี่ที่ใช้เฉพาะงานที่เป็นปี่ที่ทำขึ้นมาใหม่ อยากร่วมทำบุญเพื่อแผ่นดิน ปี่ชุดนั้นได้ใช้ในงาน 100 วัน ผมได้ยินเสียงปี่เป่าออกงานรู้สึกปลื้มและภูมิใจ ต่อมาได้ทำตำราการสร้างปี่ถวายเข้าไปด้วยซึ่งมีแค่ 2 เล่มเท่านั้น และได้ทำปี่ให้กับกรมศิลปากรอีก 8 เลา ความรู้สึกก็ดีใจมาก ยิ่งได้ใช้ภูมิปัญญาที่สะสมมาทดแทนพระคุณแผ่นดินถวายในหลวง วันนั้นเสียงปี่ที่ผมทำจะดังไปทั่วแผ่นดินไทย” จ.อ.สุวรรณ กล่าว
  


การประดิษฐ์ปี่เพื่อมอบให้กับวงดุริยางค์ไทย 4 เหล่าทัพ จำนวน 12 เลา วันที่ 20 ต.ค. 2560 ทุกขั้นตอน จ.อ.สุวรรณ ใช้ความประณีต และตั้งใจอย่างมาก เพื่อให้ปี่ทุกเลาออกมาสวยงามสมพระเกียรติ โดยสำเร็จไปแล้ว 6 เลา อีก 6 เลาจะแล้วเสร็จทันวันส่งมอบพร้อมบรรจุในกล่องบุกำมะยี่งดงาม ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ทำความดีและมีส่วนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเมตตาและพระเกียรติแผ่ไพศาล ภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาในรัชกาลที่ 9


Advertisement
การประดิษฐ์ปี่ใหม่ในครั้งนี้ทำจากไม้มงคล 9 ชนิด คือ


ไม้ประดู่ ความหมายคือความพร้อม ร่วมสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ไม้กันเกรา ความหมายคือ จะช่วยป้องกันภัย อันตรายต่างๆ ไม่ให้มากล้ำกราย ขัดเกลาให้คนเป็นคนดี

ไม้ทรงบาดาล ความหมายคือ พลังอันยิ่งใหญ่ ให้มีความสงบร่มเย็น

Advertisement
ไม้ชิงชัน ความหมายคือ การชิงชัยหรือชัยชนะ

ไม้พะยูง ความหมายคือ พยุงบ้าน พยุงเรือน พยุงฐานะ

ไม้มะริด ความหมายคือ พ้องเสียงคำว่าฤทธิ์ เชื่อว่ามีอิทธิฤทธิ์

ไม้พญางิ้วดำ ความหมายคือ มีพุทธคุณให้โชคให้ลาภ ป้องกันคุณไสยมนต์ดำ

ไม้พุด ความหมายคือพ้องเสียงคำว่าพุทธ พุทธศาสนา ผู้ตรัสรู้

ไม้ขนุน ความหมายคือหนุนให้ดีขึ้นร่ำรวยขึ้น มีผู้ให้การเกื้อหนุน

ไม้มงคลทั้งหมดเป็นไม้เก่าที่ผู้ประดิษฐ์เก็บสะสมมาเป็นเวลานาน

สำหรับ จ.อ.สุวรรณ เคยถวายปี่ในไม้มะริดประกอบงาช้าง ปี 2536, เคยซ่อมแซมกล่องงาช้าง ของใช้ส่วนพระองค์ล้นเกล้ารัชกาลที่ 4 ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวรวิหาร, ทำด้ามตาลปัตร จำนวน 300 ด้าม ถวายในงานออกพระเมรุมาศ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก รวมทั้งทำพระโกศงาช้าง เพื่อบรรจุอัฐิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก