เริ่มแล้ว! เจ็บป่วยเข้าได้ทุกโรงพยาบาล

2017-04-01 16:55:20

เริ่มแล้ว! เจ็บป่วยเข้าได้ทุกโรงพยาบาล

Advertisement

เริ่มแล้ววันนี้ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต” สามารถเข้าได้ทุกโรงพยาบาลใกล้เคียง โดยไม่ต้องจ่ายเงินภายใน 72 ชั่วโมง จากนั้นให้ส่งต่อรักษาตามสิทธิขั้นพื้นฐาน

นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาธทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า หลัง ครม. อนุมัตินโยบายรัฐบาล “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่” ซึ่งหมายถึง ประชาชนทุกคนไม่ว่าสิทธิสุขภาพใดก็ตาม เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตภายใน72ชั่วโมง ต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ โดยโรงพยาบาลที่ใกล้บ้าน หรือจุดเกิดเหตุที่สุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และเมื่อพ้นวิกฤต72ชั่วโมงแล้วก็ต้องทำการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในสิทธิต่อไป โดยจะมีผล ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สำหรับ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต” หลักๆ มี 6 กลุ่ม คือ

1.หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
2.หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง


3.ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม
4.เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
5.แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด แบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด
6.หรือมีอาการอื่นร่วม ที่มีผลต่อการหายใจระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต