“สุภาพ”นำทีมยื่นปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล

2017-10-17 23:55:08

“สุภาพ”นำทีมยื่นปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล

นายกสมาคมทีวีดิจิทัลแห่งประเทศไทย ยื่นคณะกรรมการปฏิรูปสื่อ ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.นายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมทีวีดิจิทัลแห่งประเทศไทย และตัวแทนไปยื่นหนังสือต่อ นายจิระชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯพิจารณาขัอเสนอปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลไปอยู่ในแผนปฏิรูปสื่อของประเทศ

นายสุภาพ กล่าวว่า ที่มายื่นหนังสือในวันนี้ เพราะตลอดช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา แผนต่างๆ ได้ปรับเปลี่ยนไปหมด เรื่องของทีวีดิจิทัล ทางเราเห็นว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ จะส่งผลเสียเพิ่มมากขึ้น และอาจส่งผลในอนาคต ที่อาจล่มสลายกันทั้งหมด ซึ่งทุกคนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้แน่ จึงได้นำเสนอแผนงานปรับโครงสร้างคลื่นทีวีใหม่ เบื้องต้นเสนอให้เปลี่ยนระบบเป็นคลื่นโทรคมนาคม รัฐจะได้ประโยชน์มหาศาล

Advertisement
นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ หัวหน้าคณะทำงานแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล กล่าวว่า การนำคลื่นไปใช้ด้านโทรคมนาคมจะสร้างรายได้ให้กับภาครัฐสูงกว่า 2-3 เท่าตัว ซึ่งหากนำคลื่นที่มีศักยภาพสูงมาใช้กับกิจการโทรทัศน์ ก็จะเป็นการใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่า

นายจีรชัย มูลทองโร่ย เผยว่า หลังจากได้รับหนังสือแล้ว ทางรัฐบาลจะนำมาตรวจสอบอีกครั้ง และฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน ว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เพราะต้องคำนึงถึงสิ่งที่ประชาชน และ ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล จะได้รับมากที่สุดโดยเท่าเทียมกัน

Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง