โรคต้อกระจก

2020-10-17 06:00:47

โรคต้อกระจก

Advertisement

โรคต้อกระจก 

โรคต้อกระจก คือ ภาวะที่เลนส์แก้วตาขุ่น ไม่ใสเหมือนปกติ ทำให้มองไม่ชัด หรือคุณภาพการมองเห็นลดลง สาเหตุของโรคแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

• ปัจจัยภายใน ได้แก่ วัยที่เพิ่มมากขึ้น ความผิดปกติทางพันธุกรรม การมีโรคประจำตัวบางอย่าง เช่น เบาหวาน เป็นต้น

• ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การผ่าตัดภายในดวงตา การอักเสบภายในดวงตา อุบัติเหตุบริเวณดวงตา และยากลุ่มสเตียรอยด์ นอกจากนี้แสงแดดหรือแสงอัลตราไวโอเลต ที่เรามักเรียกกันสั้นๆ ว่าแสงยูวี เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคต้อกระจกได้เช่นกัน

อาการ

ระยะแรก ผู้ป่วยมักมีการมองเห็นลดลง จากการที่ต้อกระจกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าสายตา ได้แก่ สายตาสั้น หรือสายตาเอียง และเมื่อโรคเป็นมากขึ้น อาการตามัวจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากเลนส์แก้วตามีความขุ่นมากขึ้น

ระยะท้าย เมื่อต้อกระจกเป็นจนสุก อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ต้อหินขึ้นได้ ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการปวดตา ตาแดง อันเนื่องมาจากความดันตาสูงขึ้น การมองเห็นลดลงเพิ่มขึ้น และอาจทำให้ผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็นได้ในที่สุด

การรักษา ในระยะแรกที่คนไข้มีการมองเห็นลดลง จากภาวะสายตาสั้น หรือสายตาเอียง สามารถรักษาโดยการใช้แว่น เพื่อให้การมองเห็นชัดเจนขึ้น

ระยะต่อมาที่โรคเป็นมากขึ้น การใส่แว่น ไม่ช่วยให้การมองเห็นกลับมาดีขึ้นได้ ดังนั้นผู้ป่วยควรได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดลอกต้อกระจก ซึ่ง คือการผ่าตัดนำเลนส์ต้อกระจกที่ขุ่นออก แล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปทดแทน

การป้องกัน 

• หลีกเลี่ยงการใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์ โดยไม่ซื้อยาหยอดตามาใช้เอง ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับดวงตา ควรปรึกษาจักษุแพทย์

• ป้องกันอุบัติเหตุที่ดวงตา ได้แก่ การใส่แว่นตาป้องกันดวงตา ในกรณีที่ทำกิจกรรม หรือทำงานที่มีความเสี่ยงในการเกิดการกระทบกระแทกบริเวณดวงตา 

• ใส่แว่นกันแดด เพื่อป้องกันแสงยูวี

• หากมีโรคเบาหวาน ควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติ เพื่อไม่ให้เกิดโรคต้อกระจกเร็วกว่าวัยอันควร

รศ. พญ.เกวลิน เลขานนท์ ภาควิชาจักษุวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล