เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2017-10-15 16:15:12

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Advertisement

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พระชนมายุครบ ๓ รอบ พ.ศ.๒๕๐๖


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชดาภิเษก ครองราชย์ครบ ๒๕ ปี พ.ศ.๒๕๑๔

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๗

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๕๐ พรรษา พ.ศ.๒๕๒๐


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นสองเท่ารัชกาลที่ ๔ พ.ศ.๒๕๒๔

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกปีเด็กสากล พ.ศ.๒๕๒๔

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๒๕


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกปีคนพิการสากล พ.ศ.๒๕๒๖
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการทรงนำชนบทให้วัฒนา ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๐

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ ๒๕ ปี ของกองทุนคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งโลก พ.ศ.๒๕๓๐


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๖๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยรัชมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๑
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชุด ๑๐๐ ปี ศิริราช แพทยากร พ.ศ. ๒๕๓๓

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกกำเนิดลูกเสือไทยครบ ๘๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีสมมงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา เท่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.๒๕๓๔ นับได้ ๒๓,๓๖๐ วัน

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าถวาย “เหรียญอะกริโคลา” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๘

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง พ.ศ. ๒๕๓๘


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่นคง พ.ศ. ๒๕๓๘


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๙


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ ๕๐ ปี กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ พ.ศ.๒๕๔๐


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๒๕ ปี กรมศุลกากร พ.ศ.๒๕๔๒

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ปี ค.ศ.2000 “Thai Millennium 2000 Coin Collection” พ.ศ.๒๕๔๓

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีสมมงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๓ พรรษา เท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช พ.ศ.๒๕๔๓


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๕ พรรษา พ.ศ.๒๕๔๕
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกปีต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ ๑๐๐ ปี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๕


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พะราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๔๙


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลผู้นำโลก ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (WIPO) พ.ศ.๒๕๕๑


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Thai Wildlife Elephant 2015

แท็กที่เกี่ยวข้อง