รำลึก 14 ตุลา “ออมสิน”ขอทุกคนพาชาติไปสู่ ปชต.

2017-10-14 10:45:24

รำลึก 14 ตุลา “ออมสิน”ขอทุกคนพาชาติไปสู่ ปชต.

"ออมสิน"ร่วมงานรำลึก 14 ตุลา ขอทุกภาคส่วนนำพาประเทศไปประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 14 ต.ค.ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง กทม. นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรี ในนามของรัฐบาลวางพวงมาลาและกล่าวสดุดี เนื่องในงานรำลึก 14 ตุลา 2516

นายออมสิน กล่าวว่า วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์รำลึกถึงความกล้าหาญของวีรชนที่ร่วมต่อสู้ด้วยอุดมการเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเพื่อได้มาซึ่งประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญที่มีพระมหากษัตริย์เป็นทรงประมุข รัฐบาลมีเจตนาสร้างความปรองดองกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ขอให้ประชาชนทุกคนมีความรักชาติบ้านเมืองเสียสละอดทนให้อภัยกันและยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการนำพาประเทศชาติไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน 


Advertisement

แท็กที่เกี่ยวข้อง